บมจ. แอสเซทไวส์ ปลูกต้นไม้เพิ่มผืนป่าชุมชนบ้านหลังเขา จ.กาญจนบุรี ผ่านโครงการ “Care the Wild” ต่อเนื่องปีที่ 2 รวม 20 ไร่

Green Share!

ประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานฯ โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ตลาดหลักทรัพย์ฯ  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บมจ. แอสเซทไวส์ นำโดย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพันธมิตรผู้บริหารจากกรมป่าไม้ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขากว่า 30 คนร่วมเรียนรู้การปลูกและการดูแลต้นไม้  เพื่อปลูกจิตสำนึกรักต้นไม้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect”  ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี  นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องที่ บมจ. แอสเซทไวส์ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโครงการ รวมแล้วกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ ด้วยพันธุ์ไม้กว่า 17 ชนิด

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 02 009 9999 


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *