บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2023

Green Share!

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring Awards 2023 ระดับดีเด่น ในประเภทคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล โดยมี คุณพันลึก กิตติสาเรศ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *