BAM ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”

Green Share!

นางนันท์นิชา กิจจะวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานอุบลราชธานี  พร้อมพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  สนับสนุนปัจจัยสร้างต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่ให้กับ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  50,000 บาท ในการเข้าร่วมประกวดขบวนแห่ต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา “122 ปี ทวยราษฎร์ ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2566  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชนในท้องถิ่นของชาวจังหวัดอุบลราชธานี     


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *