ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา The 1st SET International Conference on Family Business: Family Business in the Changing World มุ่งเสริมศักยภาพธุรกิจครอบครัว

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรจัดสัมมนา “The 1st SET International Conference on Family Business: Family Business in the Changing World” ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและช่วยให้ธุรกิจไทยปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งต่อกิจการรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยมี ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่ปรึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจครอบครัวไทยร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 2566 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 ราย


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *