เชลล์คว้ารางวัลดีเด่น EIA Monitoring Awards 2023
มุ่งมั่นรักษาสมดุลธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Green Share!

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 จากโครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรี โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน EIA Symposium and Monitoring Awards 2023 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรี เป็นโครงการที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ริเริ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2471 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับ จัดเก็บ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียม ทั้งทางเรือ รถยนต์ และทางท่อ เป็นจุดกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อส่งมอบพลังงานคุณภาพสูงให้กับคนไทยในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยคลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรีมีการบริหารงานตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ส่วนโรงงานที่อยู่ในบริเวณคลังน้ำมันแห่งนี้ก็มีระบบการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018 /TIS 18001-2554 ร่วมด้วยการบริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของเชลล์ที่มีมาอย่างยาวนาน

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเชลล์ ในการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจพลังงาน ที่ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานด้านนวัตกรรม
ทางพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างเพียงพอ แต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คู่ขนานกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *