“บิ๊กซี” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และส่งมอบกล้าไม้ จำนวน 3,100 ต้น ให้แก่โครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง”

Green Share!

“บิ๊กซี” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และส่งมอบกล้าไม้ จำนวน 3,100 ต้น ให้แก่โครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานจิตอาสาร่วมลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณถนนพหลโยธิน 49 กรุงเทพมหานคร

“บิ๊กซี” พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม “คุณปลูก บิ๊กซีปัก ร่วมกันสร้างป่าใหญ่” ดำเนินกิจกรรมผ่านเกม “Big Forest” ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามาปลูกต้นไม้ออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ หลังจากปลูกและดูแลต้นไม้จนครบตามที่กำหนด สามารถเลือกบริจาคต้นไม้ได้หนึ่งต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีลูกค้าร่วมบริจาคต้นไม้และ กล้าไม้ทั้งสิ้น จำนวน 3,100 ต้น ได้แก่ ต้นตะแบก ต้นอินทนิลน้ำ ต้นอินทนิลบก ต้นเสลา ต้นแคนา ต้นชงโค ต้นพิกุล ต้นยางนา และต้นประดู่ป่า ซึ่งบิ๊กซีจะนำต้นไม้ที่ลูกค้ากดบริจาคไปดำเนินการปลูก และ สนับสนุนกล้าไม้ให้แก่โครงการ “ต้นไม้ล้านต้น” ของสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) ที่ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น ช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สาเหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *