ทิพยประกันภัยสนับสนุนโครงการผ้าไทย ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
ตลอดจนสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน

Green Share!

เนื่องในเทศกาลวันแม่ สิงหาคม 2566 TIP Lady โดยทิพยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ จัดแคมเปญ “เลิฟ Mommy เลดี้ Go Japan” สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ TIP Lady ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566 รับสิทธิ์ชิงผ้าพันคอพวงมาลัยกลิ่นมะลิ Aromatic Scarf by PahKahMah มูลค่า 340 บาท จำนวน 100 รางวัล/เดือน รวม 300 รางวัล โดยผ้าที่นำมาใช้เป็นงานทอจากชุมชนคููบัว จ.ราชบุรี  ซึ่งสืบสานทักษะการทอผ้า ภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันเป็นแหล่งชุนชนทอผ้าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของไทย  


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *