ภาครัฐ เอกชน และ 118 บริษัทจดทะเบียน เตรียมให้ข้อมูลผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกใน Thailand Focus 2023 ยืนยันความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและตลาดทุนไทย 23-25 ส.ค. นี้

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Thailand Focus 2023 : The New Horizon” ชูความโดดเด่นของบริษัทจดทะเบียนและศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยเชิญภาครัฐ ตลาดเงินตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ ร่วมเวทีเสวนาให้ข้อมูลจุดแข็งของประเทศและภาคเอกชนไทย การผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่บริบทใหม่แห่งการลงทุน โดยมีบริษัทจดทะเบียน 118 บริษัท ตอบรับเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลก ระหว่าง 23-25 สิงหาคม 2566

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “The New Horizon” ที่จะเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนถึงศักยภาพของภาคเอกชนและตลาดทุนไทย โดยนำเสนอเนื้อหาที่ลงลึกในศักยภาพและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมที่จะเป็นจุดขายใหม่ของประเทศ และนำมาสู่ความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย

“งาน Thailand Focus 2023 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกและชี้ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทย โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงในภาคการเงินของประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากทั้งวงการธุรกิจและและตลาดทุน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่จะมาให้ข้อมูลถึงบริบทใหม่ของตลาดทุนและภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ เช่น การลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างมิติใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นความหวังของประเทศ ตลอดจน soft power หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนจุดเด่นของไทย รวมถึงการนำเสนอความโดดเด่นของบริษัทจดทะเบียนไทยในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน 118 แห่งจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมพบและให้ข้อมูลศักยภาพธุรกิจและทิศทางการเติบโตในอนาคตแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 200 ราย อีกด้วย” นายภากรกล่าว

งาน Thailand Focus 2023 : The New Horizon จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล. เกียรตินาคินภัทร และ บล. ทิสโก้ ร่วมด้วย Jefferies ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก พร้อมชูความน่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาวันแรกผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Facebook & Youtube : SET Thailand รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/thailandfocus  

“SET…Make it Work for Everyone”


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *