ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน แก่ บมจ. เงินติดล้อ รุ่นที่ 3

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม Group Mentor “พี่เลี้ยงการเงิน” รุ่นที่ 3 แก่ บมจ. เงินติดล้อ รวม 22 คน เมื่อ 16 ส.ค. 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาในการจัดทำแผนการเงิน พี่เลี้ยงการเงินได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดเก็บข้อมูลแผนการเงินและฝึกทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงิน ทำให้เกิดการส่งต่อความรู้ไปยังบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินแก่บุคคลทั่วไป ทั้งความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาการเงิน การจัดการเงินส่วนบุคคล และความรู้ต่อยอดสู่การเป็นพี่เลี้ยงการเงิน มีองค์กรเข้าร่วมโครงการสะสม 637 องค์กร สร้างพี่เลี้ยงการเงินสะสม 11,032 คน องค์กรที่สนใจดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *