ซิโนเปคประกาศข่าวดี ค้นพบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ในแอ่งเสฉวนของจีน

Green Share!

การค้นพบครั้งสำคัญของโครงการใต้พิภพเสฉวนและฉงชิ่ง ในแหล่งก๊าซปาจง เฟส 1 ส่งผลให้ซิโนเปคมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นอีก 3.055 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร

Sinopec Announces a Key Breakthrough of Project Deep Earth-Sichuan and Chongqing Natural Gas Base, Phase-I of the Bazhong Gas Field in China Adds 30.55 Billion Cubic Meters of Proven Geological Reserves.

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ผ่านการรับรองปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วจำนวน 3.055 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการค้นพบในแหล่งก๊าซปาจง (Bazhong) เฟส 1 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโครงการใต้พิภพเสฉวนและฉงชิ่งของซิโนเปค อีกทั้งยังเผยให้เห็นถึงศักยภาพของหินทรายเนื้อแน่นในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

แหล่งก๊าซปาจงเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายเนื้อแน่นชุดสวีเจียเหอ (Xujiahe Formation) แห่งที่สามที่ซิโนเปคค้นพบในภูมิภาคนี้ และ ณ ขณะนี้ ซิโนเปคมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วในชั้นหินทรายเนื้อแน่นในภูมิภาคนี้รวมทั้งสิ้น 154,747 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ แหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายที่ฝังลึกกว่า 4,500 เมตร ถือเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายเนื้อแน่นที่ลึกเป็นพิเศษ สำหรับความลึกของแหล่งก๊าซปาจงอยู่ในช่วง 4,550-5,225 เมตร ซึ่งมีความท้าทายในการสำรวจและพัฒนา ด้วยเหตุนี้ ซิโนเปคได้สร้างแบบจำลองการพัฒนาแหล่งก๊าซคุณภาพสูงสามรูปแบบ เพื่อหาจุดที่มีก๊าซธรรมชาติอยู่หนาแน่น กำหนดรูปแบบการผลิตที่ให้ผลผลิตสูง วางขั้นตอนทางเทคนิคในการทำนายแหล่งก๊าซ และระบุโซนที่ให้ผลผลิตสูง

ในขั้นต่อไป ซิโนเปคจะดำเนินการประเมินทางธรณีวิทยาและใช้กระบวนการทางวิศวกรรมกับแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายเนื้อแน่นในแอ่งเสฉวน เพื่อเพิ่มปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติในแหล่งก๊าซปาจงต่อไป


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *