นิปปอนเพนต์จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าพาเหินฟ้าสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

Green Share!

ปรัชญา ดำประภา ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ จัดกิจกรรมพิเศษนำลูกค้าศูนย์บริการทั่วประเทศมากกว่า 30 คน เหินฟ้าพาท่องเที่ยวชมความงามของ ประเทศที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังของธรรมชาติ เทือกเขาสูงๆ และวิวทะเลสาบสวยๆ ดังสมญานาม “หลังคาแห่งทวีปยุโรป”  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และไปต่อกันอีกที่ เมืองแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโรมัน ของประเทศอิตาลี ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมของสายงานดูแลลูกค้า ทั้งนี้  บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ให้ความสำคัญกับลูกค้า พาร์ทเนอร์ คู่ค้าทางธุรกิจ อย่างเสมอมา  เพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้การสนับสนุนยอดขายของนิปปอนเพนต์เติบโต และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี เมื่อเร็วๆ นี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *