“ฐิตานันท์ ซุน” ผู้บริหารหญิง มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล “หนึ่งปณิธานทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2566

Green Share!

คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล “หนึ่งปณิธานทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน” สาขาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลตัวอย่างในสาขาแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู สตรีดีเด่น บุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คุณฐิตานันท์ ซุน ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยการเป็นแบบอย่างในบทบาทของแม่ดีเด่นที่ส่งต่อความรัก ความห่วงใย และความอบอุ่นในครอบครัว สู่การส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ผ่านการสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ควบคู่ไปกับการมุ่งส่งมอบหลากหลายสินค้าคุณภาพ ในราคาถูกคุ้มเสมอ ให้แก่คนไทยทั่วประเทศ ณ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในกว่า 600 สาขา ทั่วประเทศไทย


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *