อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพดีสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ

Green Share!

เมื่อเร็วๆ นี้ ทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น รางวัลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพดีสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ ยังได้ร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่บุตรธิดานักข่าวของสมาคมฯ ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 อีกด้วย พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รางวัลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพดีสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน สะท้อนความมุ่งมั่นของอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ของเราในฐานะ “ผู้นําไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน” ที่จะสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ผ่านการดำเนินการส่งเสริม “สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน” ควบคู่ไปกับการลด “ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ตอบรับกับเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่มีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคน ทั้งสังคมและโลกของพวกเรา ผ่านการใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *