BAM เดินหน้าโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ปีที่ 11
มอบเตียงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้สูงวัย ให้แก่ โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Green Share!

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเตียงไฟฟ้า ซึ่งสามารถชั่งน้ำหนัก พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับและเอ็กซ์เรย์ได้  รวมทั้งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  โดยมี นายแพทย์สิปปภาส เพ็งพะยม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม เป็นผู้รับมอบ เพื่อมุ่งหวังช่วยเหลือคณะแพทย์และพยาบาลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริการได้ดียิ่งขึ้น BAM ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐปีละ 10 แห่งทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิด  ESG  ควบคู่กับการแบ่งปันโอกาส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติให้ก้าวไปพร้อมกัน


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *