ททท. เปิดหมุดหมายใหม่
“เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link Thailand’s Dream Destinations ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global”

Green Share!

29 สิงหาคม 2566 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ พร้อมด้วย นายอัครวิทย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก นางสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ นายชนินทร จิตปรีดา (แวน) นักแสดง และ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ Vaandaytrip ผู้ประกอบการสมาคมท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวงานแถลงข่าวเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link : Thailand’s Dream Destinations ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทาง ครั้งใหม่ กับโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link : Thailand’s Dream Destinations เชื่อมความสุขกับ ปลายทางแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global” ที่ ททท. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ด้วยการนาเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ผ่านสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาและยกระดับในมุมมองใหม่ ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จานวน 30 เส้นทาง โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงไฮไลท์ที่น่าสนใจ ได้แก่

เส้นทางเชื่อมโยง:จังหวัดแพร่คู่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของแฟชั่นงานผ้า Craft & Kram ผ้าหม้อหอ้ มซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัด เชื่อมโยงกับ “ผ้าพิมพ์ลายพื้นเมืองโขมพัสตร์”

เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดเพชรบุรี คู่กับ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยว The Royal Route “เที่ยวพริบพรีภิรมย์” ชิมขนม ชมวัง ฟังเสียงคลื่น กับ กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำปิง “ภิรมย์นาวา”พร้อมจิบชา afternoon tea

เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดจันทบุรี คู่กับ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของเส้นทางอาหาร เมนูสมุนไพรประจาถิ่น ที่มีชื่อเสียงประจาจังหวัดจันทบุรี อาทิ การนากระวานมาเป็นวัตถุดิบในการ ปรุงอาหาร เชื่อมโยงกับ อาหารถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับสัญลักษณ์ ‘บิบ กูร์มองด์’ จากมิชลินไกด์ ปี 2566

เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดนครพนม คู่กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการเชื่อมโยงด้วยความศรัทธา ความเชื่อที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของงานประเพณีบวงสรวงองค์พญาศรีสตัตนาคราชจังหวัด นครพนม และงานประเพณีแหผ่ า้ ขึ้นธาตุยามค่าคืน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 30 เส้นทาง


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *