เอสซีจีซี – ซีพลาสต์ โปรตุเกส ลงทุนเทคโนโลยีรีไซเคิลและเครื่องจักรใหม่
เร่งขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น
บุกตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกยุโรป

Green Share!

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) และ ซีพลาสต์ (Sirplaste) ประเทศโปรตุเกส  ประกาศความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุโรป โดยได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในประเทศโปรตุเกสสำเร็จตามแผน ทำให้มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงรวม 45,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากเดิม 9,000 ตันต่อปี หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 โดยบริษัท ซีพลาสต์จะเร่งเดินหน้าผลิตสินค้าในกลุ่มเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless HDPE PCR Resin) ผ่านการรับรองมาตรฐาน EuCertPlast ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุโรปที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การขยายธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงของ SCGC ในยุโรป จะช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจ  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และช่วยลดภาวะโลกร้อน  

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่าง SCGC และ ซีพลาสต์ ประเทศโปรตุเกสว่า  “ธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ร่วมกับ ซีพลาสต์มีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในเทคโนโลยีรีไซเคิล และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโรงงานซีพลาสต์ ประเทศโปรตุเกส เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมเดินเครื่องจักร โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มสินค้าพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น จำนวน 9,000 ตัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่กำลังเติบโต โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในบ้าน เพื่อตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้าทั่วโลก และผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรป  ทั้งนี้ ยังมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์ด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับความยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการพัฒนา Green Innovation และเดินหน้าขยายกำลังการผลิตกลุ่มพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM ตามเป้าหมาย 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573

สำหรับเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ลงทุนในครั้งนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิลรวมไปถึงกระบวนการกำจัดกลิ่น จึงมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากสินค้าในกลุ่มเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น จะไม่มีกลิ่นแปลกปลอมตกค้างไปกับผลิตภัณฑ์ของเจ้าของแบรนด์สินค้า จึงเหมาะอย่างยิ่งกับบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและกลุ่มสินค้าที่มีกลิ่นหอม” 

นายริคาโด เพอร์เรียรา กรรมการผู้จัดการใหญ่ Sirplaste  กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ประกาศความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังการผลิตที่เพิ่มเป็น  45,000 ตันต่อปี รวมไปถึงความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิลให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่การควบคุม การคัดแยกที่ดี การพัฒนากระบวนการล้าง รวมไปถึงกระบวนการกำจัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน EuCertPlast มาตรฐานยุโรปที่รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ทำให้เจ้าของแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคมั่นใจถึงแหล่งที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 ทั้งนี้ เราพร้อมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อเข้าสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในบ้าน เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าและเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุโรป ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคต ซีพลาสต์ มีแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลในโปรตุเกส และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ทั้งนี้ เราต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด”

SCGC ได้ลงทุนในบริษัทซีพลาสต์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งตอบรับการขยายตัวของตลาดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรป และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยซีพลาสต์ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *