ทิพยประกันภัย เปิดตัวโครงการ TIP Smart Agent Hub เพื่อยกระดับให้กับตัวแทนนายหน้า

Green Share!

ทิพยประกันภัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย เปิดตัว “TIP Smart Agent Hub” โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับตัวแทนและนายหน้า รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “Growing Sustainable Together – เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”  ซึ่ง TIP Smart Agent Hub เป็นโครงการที่ทำให้การดำเนินงานด้านประกันภัยเป็นเรื่องง่าย ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประกันภัย ผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาดในการขยายงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านกิจกรรมโครงการ สนับสนุนเครื่องมือระบบดิจิทัลที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยสร้างรายได้ให้กับให้กับตัวแทนและนายหน้า โดยมี 4 พันธมิตร นำร่องโครงการ ประกอบด้วย บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด, บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท นครหลวงแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โอ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *