เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล <br>ผู้นำในสารละลายไฮโดรคาร์บอนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง <br>ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ผู้นำในสารละลายไฮโดรคาร์บอนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง
ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

คุณวิชาญ นิกรมาลากุลผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ใช้งาน ภาพรวมของธุรกิจในกลุ่มนี้มีการขยายฐานลูกค้าไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ คุณวิชาญ นิกรมาลากุล ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้มาพูดคุยถึงธุรกิจสารละลายไฮโดรคาร์บอนในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานในเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยกว่า 30 ปี…
FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูรประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “เราให้ความสำคัญทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์ต่อองค์รวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร” ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เผยถึงหลักคิดในการดำเนินธุรกิจโดยมีหมุดหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนหลังจาก…
บทความพิเศษ: 5 วิธี ช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม

บทความพิเศษ: 5 วิธี ช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ถือได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมะเร็งในผู้หญิงพบมากเป็นอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า มีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,000 คนต่อปีหรือ 35 คนต่อวัน ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่รู้หรือไม่ว่าโรคมะเร็งเต้านมไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุคล้าย ๆ กับมะเร็งเต้านมในผู้หญิง โดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อเทียบกับจำนวนผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม 100 คน…
เตรียมตัวอย่างไรก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน

เตรียมตัวอย่างไรก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยอำนวยความสะดวกการเตรียมตัวก่อนติดตั้ง EV Charger ภายในบ้าน โดยสามารถติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ หากสามารถปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ แนะนำเป็นการเพิ่มขนาดมิเตอร์หากไม่สะดวกปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 เพื่อแยกระบบไฟฟ้าได้ โดยการให้บริการจะเป็นลักษณะเดียวกับการให้บริการติดตั้งมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่…
ปลูกป่า (คอนกรีต) ลดโลกร้อน

ปลูกป่า (คอนกรีต) ลดโลกร้อน

โดย รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา             วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีเศษๆ หลังจากที่ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีลงนามว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ชื่อเต็มยาวมาก) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วันนั้นมีความสองจิตสองใจเป็นอย่างมากใจหนึ่งก็เอาใจช่วย อยากให้การใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราเป็นจริงเป็นจัง ใจหนึ่งก็คิดว่า... “ไม่น่ารอด” เนื่องจากการสร้างการยอมรับในภาคเอกชน…
เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดสู่โรงกลั่นอัจฉริยะของเอสโซ่ (Smart Technologies for a Smart Refinery) กับกรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร For Media News Coverage – Sept 2021

เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดสู่โรงกลั่นอัจฉริยะของเอสโซ่ (Smart Technologies for a Smart Refinery) กับกรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร For Media News Coverage – Sept 2021

คลื่นเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในทุกวงการ และกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างความแข็งแกร่งให้พนักงาน กระบวนการผลิต เพื่อพาองค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียรกรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร” กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด…
ปรับเพื่อรอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: New Normal ของผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี

ปรับเพื่อรอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: New Normal ของผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี

โดย นางสาวสิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement & FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) คาดว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสองหลักในปีนี้ จากแรงหนุนของภาคบริการด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่ยุค new normal ที่ใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น โดยในช่วง…
ทำไมหลายสนามบินจึงหันมาใช้ไมโครกริดเพื่อสร้างความยั่งยืน

ทำไมหลายสนามบินจึงหันมาใช้ไมโครกริดเพื่อสร้างความยั่งยืน

โดย วัลเลอรี เลย์อัน ประธานฝ่ายการขนส่งดูแลทั่วโลก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำอย่างไรสนามบินจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านคาร์บอน (carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ภายในปี 2050 โซลูชันที่ดีที่สุดคือการรวมไมโครกริดไว้ในแผนพลังงานสีเขียว ไมโครกริด Microgrids ได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับความพยายามเพื่อไปสู่การเป็นสนามบินคาร์บอนต่ำ เนื่องจากให้ความสามารถหลากหลายแง่มุม เพิ่มความยั่งยืนและความยืดหยุ่น อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แม้ว่าในระยะหลังๆ สนามบินหลายแห่งเริ่มมีการปรับใช้ไมโครกริด…
Green Energy เตรียมตัวให้พร้อมก่อนซื้อรถ EV มาใช้

Green Energy เตรียมตัวให้พร้อมก่อนซื้อรถ EV มาใช้

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องของ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือ Electric Vehicle ไม่ใช่เรื่องใหม่ ปัจจุบันหลากหลายบริษัทพัฒนายานยนต์ชนิดดังกล่าวเข้าสู่ตลาด และแน่นอน ความทันสมัย รวมทั้งประโยชน์ต่อโลกที่ไม่พ่นมลพิษออกมา กลายเป็นเทรนด์ในอนาคตอันใกล้ ที่คาดว่า ทุกคนต้องมี                แต่ทว่า การซื้อรถไฟฟ้า หลายคนอาจคิดว่า ชาร์จที่บ้าน…
ททท. ร่วมกับนิตยสารกรีนไลฟ์พลัส จัดกิจกรรม CSR DAY “ปักหมุดรักษ์ทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” ณ.ตำบลทับมา และ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564

ททท. ร่วมกับนิตยสารกรีนไลฟ์พลัส จัดกิจกรรม CSR DAY “ปักหมุดรักษ์ทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” ณ.ตำบลทับมา และ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564

เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้! ผลวิจัย หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ธุรกิจบัณฑิตย์

เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!ผลวิจัย หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัย: ธนพล  เตียวัฒนานนท์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ “หมากล้อม” หรือ “โกะ” เป็นหมากกระดานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นศิลปะโบราณของจีนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เล่นกันมานานกว่าสามพันปี ซึ่งฝึกให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะทางปัญญาทั้งด้านกลยุทธ์ การคำนวณ และยังเป็นการฝึกสมาธิให้ผู้เล่นด้วย ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้เรียนหมากล้อมกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ผู้ปกครองจำนวนมากมองหากิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะทางปัญญาและสมาธิให้แก่ลูกหลาน…
แนวคิดที่โดดเด่นสู่การลดปริมาณคาร์บอนในอนาคต <br> Charting a bold concept for a lower-carbon future – Energy Factor <br> (exxonmobil.asia)

แนวคิดที่โดดเด่นสู่การลดปริมาณคาร์บอนในอนาคต
Charting a bold concept for a lower-carbon future – Energy Factor
(exxonmobil.asia)

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์  กรรมการ บริษัท เอสโซ่…