ห้องรับแขก: “อยู่ดี มีสุข” เสาเข็มความยั่งยืน หมุดหมายสร้างสุขในทุกตารางเมตรจากพฤกษา โดย : นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ห้องรับแขก: “อยู่ดี มีสุข” เสาเข็มความยั่งยืน หมุดหมายสร้างสุขในทุกตารางเมตรจากพฤกษา โดย : นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Exclusive interview:<br>กรอ.ปักหมุดสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด BCG Model<br>โดย : นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Exclusive interview:
กรอ.ปักหมุดสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด BCG Model
โดย : นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายจุลพงษ์ ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม “สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เราเป็นกรมที่กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีโลก พร้อมกันนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการผลิต การจัดการพลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียและวัตถุอันตรายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยืดหลักแนวคิด “อยู่ด้วยกันได้ เป็นที่ยอมรับ” พร้อมกันนี้บทบาทหน้าที่ของกรมฯ ยังส่งเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถนำเครื่องจักรที่จดทะเบียนนั้นไปขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้” นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยถึงบทบาทสำคัญของกรมฯ               …
Exclusive interview:<br>เปิดเคล็ดลับความสวยผ่านแนวคิด “World Class Beauty Experience” จาก “Waleerat Clinic”<br>โดย : พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน ผู้ก่อตั้ง Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)<br>นายวิศรุต กริ่มทุ่งทอง CEO ผู้บริหาร Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)

Exclusive interview:
เปิดเคล็ดลับความสวยผ่านแนวคิด “World Class Beauty Experience” จาก “Waleerat Clinic”
โดย : พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน ผู้ก่อตั้ง Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)
นายวิศรุต กริ่มทุ่งทอง CEO ผู้บริหาร Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)

ธุรกิจความงามเติบโตขึ้นทุกวัน คำว่า "อย่าหยุดสวย" กลายเป็นวลีที่ในวันนี้ทุกคนให้ความสนใจ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการชะลอวัย ลดริ้วรอย ด้วยนวัตกรรมร้อยไหม เราเชื่อมั่นว่า ความสวยความงามคือหนึ่งความสุขที่ทำให้ทุกคนมีพลังในการใช้ชีวิต พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน  "หรืออาจารย์หมอกวาง" เผยถึงภาพรวมของธุรกิจและแนวทางในการสร้างและก่อตั้ง Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก) จนวันนี้ก้าวเข้าสู่ 1…
Exclusive interview :<br>“รอยส์ แล็บ” พัฒนาโปรตีนพืชออร์แกนิกส์ ปักธง “ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย”<br>โดย : ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Exclusive interview :
“รอยส์ แล็บ” พัฒนาโปรตีนพืชออร์แกนิกส์ ปักธง “ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย”
โดย : ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“ จากสถานการณ์โควิด-19 ผนวกกับมิติของสังคมโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทั้งในและต่างประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้คนหันมาให้ความสนใจในทุกเรื่อง อาทิ การออกกำลังกายการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนเรื่องของทานอาหาร โดยเฉพาะการทานการทานอาหารชนิดไหนแล้วสามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไช้หวัด ภูมิคุ้มกันต่ำ ภูมิแพ้ต่างๆ หรือมะเร็ง ”  ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา…
Exclusive Interview:<br>กฟผ ปักธงแนวคิด “Triple S” สร้างความเสถียรด้านไฟฟ้า พัฒนาพลังงานสะอาด ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน<br>โดย : นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Exclusive Interview:
กฟผ ปักธงแนวคิด “Triple S” สร้างความเสถียรด้านไฟฟ้า พัฒนาพลังงานสะอาด ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
โดย : นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “วันนี้เป้าหมายของประเทศไทย คือ การยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในทุกวิถีทาง สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ (กฟผ.) เราพร้อมปรับตัวเพื่อร่วมบริหารจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุล ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากโครงการโรงไฟฟ้า Hydro-floating Solar Hybrid จำนวน 2,725 เมกะวัตต์ ภายใน 5-10 ปี…
Exclusive Interview:<br>เรื่อง : ลินนาคลินิก พร้อมคลิกในทุกโอกาส วางเป้าสร้างความงามด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย<br>โดย : คุณกุศลิน ลัญจกรกุล ลินนาคลินิก (LINNA Clinic)

Exclusive Interview:
เรื่อง : ลินนาคลินิก พร้อมคลิกในทุกโอกาส วางเป้าสร้างความงามด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
โดย : คุณกุศลิน ลัญจกรกุล ลินนาคลินิก (LINNA Clinic)

“เราให้ความสำคัญต่อการบริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะลูกค้าเป็นเสมือนดั่งครอบครัวและญาติ ฉะนั้นในทุกๆการพัฒนาเราจะคิดอย่างรอบด้านใส่ใจทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการนำเอานวัตกรรมมาผนวกใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้กับลูกค้า” คุณกุศลิน ลัญจกรกุล ผู้บริหาร ลินนาคลินิก (LINNA Clinic) เผยถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้วันนี้ LINNA Clinic ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจนสามารถคว้ารางวัล ICONIC TRUSTED BEAUTY CLINIC ซึ่งจัดขึ้นโดย …
Exclusive Interview:<br>นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)<br>เรื่อง กฟภ. เดินหน้าพัฒนา ใช้แพลตฟอร์ม-เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ปรับทิศสู่ “Carbon Neutrality”

Exclusive Interview:
นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง กฟภ. เดินหน้าพัฒนา ใช้แพลตฟอร์ม-เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ปรับทิศสู่ “Carbon Neutrality”

“เรามีภารกิจที่สำคัญในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่หลากหลายคนให้ความสนใจในเรื่องพลังงานสะอาด ทาง กฟภ.มีความพร้อมในทุกการสนับสนุน” นายพงศกร ยุทธโกวิท  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เผยถึงพันธกิจสำคัญจากการดำเนินงานของ กฟภ.โดยเฉพาะการรองรับในช่วงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานในโลกอนาคต                นายพงศกร กล่าวว่า วันนี้เทรนด์ของพลังงานสะอาดถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายและลูกค้า กฟภ. ในปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานดังกล่าวมากขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางส่วนก็ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง หวังลดการปล่อยคาร์บอน เราในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้า…
Exclusive Interview:<br>นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดแนวคิด 3R พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น “Amazing New Chapter”

Exclusive Interview:
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดแนวคิด 3R พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น “Amazing New Chapter”

“เชื่อว่าทุกคนรู้จักคำว่า WFH หรือ Work From Home แต่สำหรับภาคการท่องเที่ยวไทย WFH คือ Work From Heart” หรือทำด้วยใจ เราทำงานกันในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักผ่านแนวคิด 3R รวมทั้งปักหมุดให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวไปสู่การเป็น Amazing New Chapters…
Exclusive Interview :<br>นายนิติ กิจกำจาย กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ “แกมโบล” (GAMBOL)<br>เรื่อง เปิดแนวคิด “นิติ กิจกำจาย” ไม้ต่อเจน 2 นำพา GAMBOL รองเท้าสัญชาติไทย ทะยานโกลบอลแบรนด์

Exclusive Interview :
นายนิติ กิจกำจาย กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ “แกมโบล” (GAMBOL)
เรื่อง เปิดแนวคิด “นิติ กิจกำจาย” ไม้ต่อเจน 2 นำพา GAMBOL รองเท้าสัญชาติไทย ทะยานโกลบอลแบรนด์

นายนิติ กิจกำจายกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด กว่าครึ่งศตวรรษที่เรามักคุ้นหูและเป็นแฟนคลับในฐานะผู้บริโภคกับ “แกมโบล” รองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติไทย ที่ในวันนี้ได้เติบโตไปสู่โกลบอลแบรนด์ ด้วยการบริหารธุรกิจจาก นายนิติ กิจกำจาย กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ในฐานะเจน 2 ของแบรนด์แกมโบล        …
Exclusive Interview :<br>คุณมานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีลิเชี่ยน ดเวลลอปเม้นท์ จำกัด เรื่อง ปลูกป่ามากกว่าปลูกอาคาร เสาเข็มแห่งความสุขของการอยู่อาศัยที่สงบในทุกอณูความรู้สึก

Exclusive Interview :
คุณมานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีลิเชี่ยน ดเวลลอปเม้นท์ จำกัด เรื่อง ปลูกป่ามากกว่าปลูกอาคาร เสาเข็มแห่งความสุขของการอยู่อาศัยที่สงบในทุกอณูความรู้สึก

“เราจะทำอย่างไรถึงจะนำธรรมชาติที่สูญหายและสูญเสียไปกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติมอบความสงบร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเราเสมือนโอบเราให้ทุกการอยู่อาศัยสุขใจในทุกตารางเมตร” หนึ่งแนวคิดสำคัญที่เป็นดั่งเสาเข็มแห่งความยั่งยืนที่รังสรรค์สร้างพื้นที่เปล่าให้กลายเป็นธรรมชาติที่งดงามอีกครั้ง เพื่อนำกลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม จากคุณมานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีลิเชี่ยน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด คุณมานิต เล่าให้ฟังอย่างเป็นกันเองว่า “ผมมีพื้นฐานในการทำธุรกิจมาอย่างหลากหลาย โดยตอนวัย 16 ปี ผมเริ่มทำธุรกิจขายเสื้อผ้าของตัวเอง จากนั้นให้หลังเพียง 14…
Exclusive Interview<br>โดย : นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา<br>เรื่อง ปักหมุดกลยุทธ์ท่องเที่ยวไทยด้วย “Digital Tourism”

Exclusive Interview
โดย : นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา
เรื่อง ปักหมุดกลยุทธ์ท่องเที่ยวไทยด้วย “Digital Tourism”

“ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกมิติของการพัฒนาธุรกิจในวันนี้ ดิจิทัล คือกุญแจสำคัญ ซึ่งสำหรับภาคการท่องเที่ยวเราได้ขานรับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีหรือ Thailand 4.0 ด้วยการวางกลยุทธ์ปักหมุดท่องเที่ยวไทยผ่านแนวคิด “Digital Tourism” หรือ การจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มากไปกว่านั้นยังนำเอาผลการวิจัยต่างๆ อาทิ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาออกแบบบกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน”  นายนิธี…