คอลัมน์ GREEN ECONOMY:
คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คืออะไร
โดย.ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม/สัมมนาในหลาย ๆ เวที ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ ประธานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จะมีคำถามจากที่ประชุมตลอดว่า “คาร์บอนเครดิต คืออะไร” “จะขายได้ที่ไหน?” หรือ “ราคาเป็นอย่างไร และตลาดคาร์บอนอยู่ที่ไหนกัน”…

Read More

ซีเซียม 137 คืออะไร สารกัมมันตรังสี อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร

จากกรณี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์รังสี ได้รับแจ้งเหตุกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหายจากสถานประกอบการทางรังสีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เราประชาชนต้องระมัดระวังมากขึ้น วันนี้ทาง Green Life Plus…

Read More

คอลัม CSR: PET-FRIENDLY COMMUNITY ร่วมสร้างสังคมที่ดีให้กับสุนัขและแมวไร้บ้านด้วยโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

“เรามีความตั้งใจที่จะช่วยสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ทั้งน้องสุนัขและแมวให้มีสุขอนามัยที่ดี แต่การเปิดรับบริจาคหรือการนำของไปมอบอาจไม่ตอบโจทย์ในด้านความยั่งยืน ตนและทีมจึงมีความคิดว่าหากเรานำผลวิจัยที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อยู่แล้วมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่า และนำรายได้ ผลกำไร จากส่วนนั้นมาขยายผลจะช่วยน้องสุนัขและแมวที่ไร้บ้านได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาสู่การจัดตั้ง สตาร์ทอัพ ภายใต้ชื่อ บริษัท เพ็ทเฟรนลี่คอมมูนิตี้ จำกัด (PET-FRIENDLY…

Read More

Innovation :
นวัตกรรมสารสกัดสมุนไพรดูแลสุขภาพ ห่างไกลกรดไหลย้อน จากนักวิจัยชาวไทย
โดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการค้นคว้าวิจัยผนวกกับความสนใจในด้านสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณอันโดดเด่นในการรักษาโรคต่างๆ  จึงได้จัดตั้ง บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยปักหมุดให้เป็นองค์กรที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เคมีด้วยผลลัพธ์ที่แท้จริง” ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ พร้อมขยายความถึงกุญแจสู่ความสำเร็จต่อไปว่า…

Read More

ห้องรับแขก
เรื่อง พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโครงการนำร่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG
โดย นายวิชิต เครือสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) เราจะสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยความเข้มแข็ง โดยจะนำหลัก BCG โมเดลพร้อมด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาวางรากฐานและขับเคลื่อนให้ สทบ. เป็นศูนย์กลางโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” นายวิชิต…

Read More

Hitachi Energy (Thailand) Limited พร้อมขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

“Hitachi Energy มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมเป็นพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืน และทิศทางที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือเรื่องของ Carbon Neutrality” ในปัจจุบันทุกประเทศต่างให้ความสำคัญและร่วมมือกันด้านพลังงาน เพื่อให้เราสามารถก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี พร้อมพัฒนารูปแบบพลังงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทั้งในด้านอุตสาหกรรมและความต้องการของภาคประชาชน การใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหลักจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต เพื่อลดปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พลังงานสะอาดหรือ Clean…

Read More