เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ผู้นำในสารละลายไฮโดรคาร์บอนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง
ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

คุณวิชาญ นิกรมาลากุลผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ใช้งาน ภาพรวมของธุรกิจในกลุ่มนี้มีการขยายฐานลูกค้าไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ คุณวิชาญ นิกรมาลากุล …
Read More

FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูรประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “เราให้ความสำคัญทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์ต่อองค์รวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร” ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร …
Read More

บทความพิเศษ: 5 วิธี ช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ถือได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมะเร็งในผู้หญิงพบมากเป็นอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า มีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,000 คนต่อปีหรือ 35 คนต่อวัน ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่รู้หรือไม่ว่าโรคมะเร็งเต้านมไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุคล้าย …
Read More

เตรียมตัวอย่างไรก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยอำนวยความสะดวกการเตรียมตัวก่อนติดตั้ง EV Charger ภายในบ้าน โดยสามารถติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ หากสามารถปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ แนะนำเป็นการเพิ่มขนาดมิเตอร์หากไม่สะดวกปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน …
Read More

ปลูกป่า (คอนกรีต) ลดโลกร้อน

โดย รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา             วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีเศษๆ หลังจากที่ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีลงนามว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ชื่อเต็มยาวมาก) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วันนั้นมีความสองจิตสองใจเป็นอย่างมากใจหนึ่งก็เอาใจช่วย …
Read More

เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดสู่โรงกลั่นอัจฉริยะของเอสโซ่ (Smart Technologies for a Smart Refinery) กับกรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร For Media News Coverage – Sept 2021

คลื่นเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในทุกวงการ และกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างความแข็งแกร่งให้พนักงาน กระบวนการผลิต เพื่อพาองค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียรกรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร” กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บริษัท  …
Read More