4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
และ วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
ร่วมพลัง ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมไทย

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนและเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ น้ำ ทะเล และทรัพยากรแร่ ก็คือปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ แต่ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจมากเท่าไร หากใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวัง ประเทศไทยก็เผชิญกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่เกิดขึ้นแล้วในหลายภูมิภาคได้ จากการประเมินของนักวิชาการ มนุษย์ใช้ทรัพยากรไปมากกว่าที่ควรจะเป็นกว่า 1.7 เท่า และประเทศไทยก็ถูกประเมินว่าใช้ไปกว่าร้อยละ…

Read More

ห้องรับแขก:มากกว่าคอลเลกชันชุดชั้นใน คือ ความใส่ใจต่อ “ภารกิจรักษ์โลก” อย่างยั่งยืนโดย : คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

คุณอินทิรา นาคสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) “วาโก้คือชุดชั้นในที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความสบายกายเมื่อสวมใส่ สบายใจเมื่อได้ใส่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ นอกจากเสริมสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก ยังสร้างความผูกพันกับผู้คนและสังคมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการยืดตามหลักแนวคิด BCG มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน” คุณอินทิรา…

Read More