Exclusive Interview

Exclusive Interview:
“เดลต้า” กับ “นวัตกรรมรับเทรนด์ความยั่งยืน”
โดย : Mr. KK Chong, Head of Marketing Communications and Sustainable Development
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Mr. KK ChongHead of Marketing Communications and Sustainable Developmentบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “วันนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก…

Read More

Exclusive Interview :
“สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย” โอกาสและความพร้อมสู่การสร้างยานยนต์ไทยในสังคม EV
โดย : นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

นายกฤษฎา อุตตโมทย์นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย “ประเทศไทยมีเป้าหมายในการขยับเข้าไปสู่ Carbon neutrality Target หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน และในภาคการขนส่งก็เป็นอีกมิติหนึ่ง เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ จึงได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี 2021 ทั้งการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ZEV หรือ…

Read More

Exclusive Interview:
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
“Innovation in your heart” ปักหมุดวาง “ไทยเป็นชาตินวัตกรรม”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ด้วยประสบการณ์ในการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA…

Read More

Exclusive Interview:
บีโอไอปักธงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก วาง 5 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่
โดย : นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บีโอไอ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก 4 ปี (2567 – 2570) ให้ความสำคัญกับ 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “เศรษฐกิจใหม่”  …

Read More

Exclusive Interview:
โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนภาคป่าไม้ของไทย
โดย ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ “วันนี้ไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้นสังคมโลกก็ต้องเผชิญกับ “อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ” ซึ่งไทยได้วางแผนรับมือพร้อมกับนำเอา “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้านมาปรับใช้ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)…

Read More

Exclusive interview:
“อายิโนะโมะโต๊ะ” ย้ำเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
โดย : นายศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

นายศรชัย กุสันใจกรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความยั่งยืน” และหนึ่งในนั้นคือบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกอย่าง “อายิโนะโมะโต๊ะ” ที่ในวันนี้ได้ปักหมุดเป้าหมายและสานต่อเจตนารมณ์ในเรื่อง “การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านโภชนาการและสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้…

Read More
Load More

Special Scoop

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
และ วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
ร่วมพลัง ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมไทย

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนและเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ น้ำ ทะเล และทรัพยากรแร่ ก็คือปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ แต่ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจมากเท่าไร หากใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวัง ประเทศไทยก็เผชิญกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่เกิดขึ้นแล้วในหลายภูมิภาคได้ จากการประเมินของนักวิชาการ มนุษย์ใช้ทรัพยากรไปมากกว่าที่ควรจะเป็นกว่า 1.7 เท่า และประเทศไทยก็ถูกประเมินว่าใช้ไปกว่าร้อยละ…

Read More

ห้องรับแขก:
มากกว่าคอลเลกชันชุดชั้นใน คือ ความใส่ใจต่อ “ภารกิจรักษ์โลก” อย่างยั่งยืน
โดย : คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

คุณอินทิรา นาคสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) “วาโก้คือชุดชั้นในที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความสบายกายเมื่อสวมใส่ สบายใจเมื่อได้ใส่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ นอกจากเสริมสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก ยังสร้างความผูกพันกับผู้คนและสังคมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการยืดตามหลักแนวคิด BCG มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน” คุณอินทิรา…

Read More
Load More

หนึ่งสมอง สองมือ

อ.ต.ก.ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย

อ.ต.ก. ตลาดเกษตรกรคุณภาพที่พร้อมให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้ามาจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้ระบบตลาดอย่างครบวงจร “เรา คือ ตลาดเพื่อเกษตรกรไทยที่มุ่งส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจรสำหรับผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของตลาด อ.ต.ก….

Read More

Best Tech เดอะ เบสท์ สำหรับทุกคน

เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมส่งพลังแห่งความมั่นใจดังกล่าวให้กับทีมงาน เมื่อทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การหลอมรวมพลังจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คุณกรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น…

Read More

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ASEAN Sustainable Energy Week 2018

คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด “เราไม่ได้ต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ใหญ่ที่สุด แต่เราต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ดีที่สุด”…

Read More

“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลคนไทย

ในปีนี้ (พ.ศ.2561) เรายังคงใช้กลยุทธ์หลักในการเดินหน้าต่อไปด้วยการ “ทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย ได้รับประทานน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณค่า บนกรอบพื้นฐานความมีมาตรฐานสากลในราคาที่เข้าถึงได้” คำกล่าวที่มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา…

Read More
Load More

Gen Y

Gen Y : คุณอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

คุณอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด เราไม่ควรโฟกัสแต่คำว่า “กำไร ขาดทุน”…

Read More

Gen Y : คุณณพน เจนธรรมนุกูล ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

“เราไม่เพียงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม” เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่เรามุ่งหวังเรียนรู้ในทุกโอกาสอยู่เสมอ โดยเฉพาะการต่อยอดและเติมเต็มความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้เกิดความสมบูรณ์และสมดุล สัมมากรเพลส (SAMMAKORN Place Community Mall)…

Read More

Gen Y : คุณนริศรา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชบาบางกอก จำกัด

ปัญหา คือ โอกาส สำหรับการสร้างรสชาติแห่งความสำเร็จ “ชบา” น้ำผลไม้ในกล่องสีน้ำเงินให้คุณค่าแก่ชีวิตคุณในมิติต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องตัว ทั้งรับประทาน ประกอบอาหาร และสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ…

Read More

Gen Y : คุณสิทธิพร ศิริตันหยง และ คุณจันทรสมร ศิริตันหยง กรรมผู้บริหาร สุดทางรัก กรุ๊ป

สานต่อเจตนารมย์ด้วยความตั้งใจ เพราะปัญหาและอุปสรรคไม่ได้สุดแค่ “ทางตัน” แต่นั้นคือ “ประสบการณ์” ที่ทำให้เราได้เรียนรู้สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ “คุณอา (บัณฑิต ศิริตันหยง) สอนเสมอว่า…

Read More
Load More

The Eyedol

The Eyedol : คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น

เปิดรับทุกสิ่งด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ กีฬา คือ ยาวิเศษที่สำคัญในการปลุกปั่นให้เยาวชนหลายคนประสบความสำเร็จ แต่รสชาติอันหอมหวานกว่าจะถึงวันชูถ้วยไม่ได้เรียบเหมือนถนนคอนกรีตหรือปูทางด้วยคำว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องเจอและเรียนรู้กับคำว่าพ่ายแพ้ด้วยเช่นกัน และหนึ่งตัวอย่างเยาวชนต้นแบบในวันนี้ คือ เรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ไม่หยุดนิ่งการค้นหาตัวเองและทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นนักกีฬารักบี้ดีกรีทีมชาติที่พร้อมลุยศึกเอเชี่ยนเกมส์…

Read More

The Eyedol : บูม อภิวิชญ์ คุณาดิเรก

“ เราต้องตั้งใจทำในทุกโอกาสให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้คำว่าเสียดายเข้ามาบั่นทอนหัวใจในวันต่อๆไป ” น้องบูม ฉายภาพรวมเส้นทางชีวิตของตัวเองให้ฟังได้อย่างน่าสนใจว่า ตัวเองได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยระหว่างการศึกษาได้มีโอกาสไปคัดตัวด้านงานแสดงหรือ…

Read More

The Eyedol : Wonderframe เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น

“ ฝันอยู่เสมอ และถักทอให้กลายเป็นความจริงในทุกวัน ” นับตั้งแต่เพลง “อยู่ดีๆก็…” ปล่อยออกมาให้ฟังในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เชื่อว่าทุกคนก็ต่างมองหาและเสาะถามถึงผู้ร้อง คือ ใคร…

Read More

The Eyedol : โก้ ดัสกร ทองเหลา

“ เก่งบ้านนอก ไม่สู้ขี้คอกในเมือง ” การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ได้รับใช้ชาติถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักกีฬา ซึ่งการติดธงไตรรงค์บนหน้าอกจำนวน 100 นัด ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้มีเพียงแต่ฝีมือ…

Read More
Load More

เยาวชนต้นแบบ

เยาวชนต้นแบบ : มาร์ค อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล

พร้อมอยู่เสมอ สำหรับการเข้าเส้นชัยแห่งโอกาส มิติของชีวิตมีหลายด้าน เราควรใฝ่รู้ในสิ่งที่ดี เป็นคนดีเพื่อตัวเอง พร้อมกับต่อเติมสิ่งล้ำค่าให้กับบุคคลรอบข้างได้มีความสุข ทุกครั้งที่ได้รับโอกาส เราต้อง “ทำเต็มที่” ในทุกบริบท…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : น้องออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

เรียนรู้ในทุกโอกาสของชีวิต เชื่อและศรัทธาในทุกโอกาส “ผมโฟกัสในทุกบทบาทที่ได้รับโอกาสด้วยความ “ตั้งใจ” ผสมผสานความ“หมั่นเพียร” ในการพัฒนาตัวเองสำหรับงานด้านอื่นๆอยู่เสมอควบคู่ไปกับการมองหา “สรรค์สร้าง” และต่อยอดความฝันให้เกิดเป็นความจริงทำให้บทละครชีวิตของผมในทุกวันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใหม่ ความท้าทายและสุขใจ บนกรอบพื้นฐานความพอดี…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : มาร์ค ธนัท รัตนสิริพันธ์

ขอทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด เยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงและแข็งแกร่ง สำหรับฉบับนี้เราได้ต้อนรับหนุ่มน้อยหน้าใส “มาร์ค-ธนัท รัตนสิริพันธ์ ศิลปินนักร้องและกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงในสังกัดอาร์เอส ปัจจุบันมาร์คกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิทย์…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : น้องอาย วิลาสินี ลาดล้าย

คำว่า “เรียนรู้” ไม่มีสิ้นสุด ในโลกของการเรียนรู้ อย่าคิดว่าเราเก่ง กลับกันเราควรมองว่าเรายังไม่แกร่งพอ เพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในวัยเด็กทุกครั้งเมื่อหยิบอัลบั้มภาพของคุณแม่ที่ใส่ชุดรำในงานต่างๆมาเปิดดู ตัวเองจะรู้สึกชื่นชอบและหลงรักในวิชานาฏศิลป์ เพราะสวยงาม…

Read More
Load More