ห้องรับแขก: “อยู่ดี มีสุข” เสาเข็มความยั่งยืน หมุดหมายสร้างสุขในทุกตารางเมตรจากพฤกษา โดย : นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Read More

Exclusive interview:
กรอ.ปักหมุดสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด BCG Model
โดย : นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายจุลพงษ์ ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม “สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เราเป็นกรมที่กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีโลก พร้อมกันนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการผลิต การจัดการพลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียและวัตถุอันตรายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยืดหลักแนวคิด “อยู่ด้วยกันได้ เป็นที่ยอมรับ” พร้อมกันนี้บทบาทหน้าที่ของกรมฯ ยังส่งเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถนำเครื่องจักรที่จดทะเบียนนั้นไปขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้”…

Read More

Exclusive interview:
เปิดเคล็ดลับความสวยผ่านแนวคิด “World Class Beauty Experience” จาก “Waleerat Clinic”
โดย : พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน ผู้ก่อตั้ง Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)
นายวิศรุต กริ่มทุ่งทอง CEO ผู้บริหาร Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)

ธุรกิจความงามเติบโตขึ้นทุกวัน คำว่า “อย่าหยุดสวย” กลายเป็นวลีที่ในวันนี้ทุกคนให้ความสนใจ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการชะลอวัย ลดริ้วรอย ด้วยนวัตกรรมร้อยไหม เราเชื่อมั่นว่า ความสวยความงามคือหนึ่งความสุขที่ทำให้ทุกคนมีพลังในการใช้ชีวิต พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน  “หรืออาจารย์หมอกวาง” เผยถึงภาพรวมของธุรกิจและแนวทางในการสร้างและก่อตั้ง Waleerat…

Read More

Exclusive interview :
“รอยส์ แล็บ” พัฒนาโปรตีนพืชออร์แกนิกส์ ปักธง “ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย”
โดย : ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“ จากสถานการณ์โควิด-19 ผนวกกับมิติของสังคมโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทั้งในและต่างประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้คนหันมาให้ความสนใจในทุกเรื่อง อาทิ การออกกำลังกายการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนเรื่องของทานอาหาร โดยเฉพาะการทานการทานอาหารชนิดไหนแล้วสามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไช้หวัด ภูมิคุ้มกันต่ำ ภูมิแพ้ต่างๆ…

Read More

Exclusive Interview:
กฟผ ปักธงแนวคิด “Triple S” สร้างความเสถียรด้านไฟฟ้า พัฒนาพลังงานสะอาด ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
โดย : นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “วันนี้เป้าหมายของประเทศไทย คือ การยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในทุกวิถีทาง สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ (กฟผ.) เราพร้อมปรับตัวเพื่อร่วมบริหารจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุล ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากโครงการโรงไฟฟ้า Hydro-floating Solar Hybrid จำนวน…

Read More