ศุภาลัย อัดเต็มสูบทุกสูตรวิชาอสังหาฯติดอาวุธให้ผู้ประกอบการรายเล็กต่อเนื่อง กับโครงการ Big Brother ปี 8


นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการโซนจ.ชลบุรีต้อนรับ 2 บริษัทน้องเลี้ยง คือ บริษัท เดอะลิฟวิ่งมายด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท สิทธินันท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาค ทั้งจ.บุรีรัมย์ และ      จ.ลพบุรี ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 แล้วที่ บมจ.ศุภาลัย ได้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ “Big Brother” จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าไทย โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา ศุภาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ 300 – 1,000 ล้านบาท ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

ในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง ศุภาลัยพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอสังหาฯ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในเรื่องที่อยู่อาศัยแก่กันและกันในมิติต่าง ๆ อีกทั้งยังมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินกิจการให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจควบคู่ไปกับการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *