The Eyedol : อุ๋ย บุดดาเบลส


เรียนรู้อยู่เสมอ

เส้นทางความสุขของชีวิตในทุกวัน

ดนตรี ศิลปะด้านการใช้ภาษาและถ้อยทำนองอันงดงามจากโน๊ตดนตรีที่สามารถปรับอารมณ์ของมนุษย์ให้อยู่โหมดหรือโทนต่างๆได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว และฉับพลัน โดยในแต่ละประโยคหรือจังหวะของดนตรีสามารถสอดแทรกความเป็นไปของสังคม เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกำลังใจ ให้กับผู้ฟังให้เกิดพลัง ทัศนคติ และข้อคิดที่ดีด้วยความสุขใจ และนี่คือหนึ่งบทเพลงทางความคิดที่เป็นดั่งแนวทางการดำเนินชีวิต จาก นที เอกวิจิตร หรือ อุ๋ย บุดดาเบลส

ดนตรี ในมุมคิดของพี่อุ๋ยเป็นอย่างไร

ดนตรี คือ ศิลป์ที่สามารถปรับอารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟังให้เกิดความเข้าถึง เข้าใจและซึมซับไปกับเรื่องราวนั้นๆด้วยความนุ่มลึก อาทิ ในบางครั้งที่เราเศร้าบางบทเพลงจะสอนให้เรารู้จักรักตัวเอง หรือในบางครั้งที่เราสุขบางบทเพลงจะดลบันไดให้เราสนุกและปลดปล่อยไปกับช่วงเวลานั้นๆอย่างเต็มที่ ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากจังหวะและทำนองที่ไพเราะ เนื้อหาหรือภาษาที่เราสื่อสารออกไปสามารถให้ข้อคิดที่ดีด้วยการสะท้อนความเป็นไปของสังคม ผสมผสานกับทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งความสนุกสนานและการสอดรับกันของภาษาที่สวยงาม เพื่อให้ผู้ฟังตกผลึกเป็นพลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญในการก้าวเดินต่อไปในทุกวันด้วยลมหายใจที่แข็งแรง

นอกจากงานดนตรี แง่มุมของบทบาทการแสดงละครและภาพยนตร์ต่างๆ มีความท้าทายอย่างไร

จริงๆแล้วบทละครที่ได้รับส่วนใหญ่ จะเป็นตัวละครที่มีบุคลิกคล้ายกับตัวเองทำให้การสวมบทการแสดงไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ประมาท และลงมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่ตนพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอคือบทละครใหม่ๆที่มีบุคลิกแตกต่างจากเดิมออกไป นี่คือความท้าทายครั้งใหม่ที่ตัวเองอยากลอง

ทัศนคติในการดำเนินชีวิตของพี่อุ๋ย

ผมเชื่อว่าการเดินผิดด้วยตัวเอง ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตจริง บทเรียนของชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง และทำมัน บางครั้งอาจจะตัดสินใจผิด บางครั้งอาจจะทำผิดและบางครั้งอาจจะเข้าใจผิด แต่ทั้งหมดก่อเกิดเป็นการเรียนรู้ เมื่อสมอง ทัศนคติและกระบวนการคิดเราเติบใหญ่ เราจะเกิดความเข้าใจและใช้ชีวิตได้ในสังคมด้วยความสมดุล

กุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับเส้นทางชีวิตของพี่อุ๋ย?

หากจะทำงานเพียงเพราะเงินหรือชื่อเสียง ลองคิดทบทวนใหม่ เพราะในบางครั้งผลลัพธ์เพียงแค่นั้นอาจไม่ส่งผลดีต่อผลงาน กลับกันหากเรานำความรักและความชื่นชอบมาเป็นตัวตั้ง จุดเริ่มต้นของชิ้นงานนั้นๆ จะออกมางดงามและดูน่าสนใจแตกต่างออกไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการเพียงเม็ดเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตั้งใจทำจนเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์ ตำแหน่ง หน้าที่ หรืออาชีพที่เกิดมาจากความรักสิ่งนั้นคือความสุขที่อยู่กับเราไปตลอด ดังนั้นทุกคนลองค้นหาตัวตนและลงมือทำสิ่งนั้นด้วยความรัก

พี่อุ๋ยมีเทคนิดการดูแลสุขภาพหรือจัดสรรเวลาอย่างไรในแต่ละวัน?

ผมให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายในทุกวัน เพราะถ้าหากเราแข็งแรง สุขภาพกายและหัวใจจะมีพลังในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไป ขณะเดียวกันนอกจากการออกกำลังกาย เรื่องของอาหารเราควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามโภชนกาควบคู่ไปด้วย เพราะสิ่งนี้จะเป็นส่วนเสริมให้กระบวนการคิดสามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆในการทำงานได้อย่างคล่องตัว

ผลงานของพี่อุ๋ยต่อจากนี้ รวมทั้งช่องทางที่เราสามารถติดตาม?

หลังจากการทำงานและเล่นคอนเสริต์ ตัวเองได้แบ่งเวลาในการทำอัลบั้มเพลงควบคู่ไปด้วย โดยแนวทางของเพลงชุดนี้มุ่งเน้นความเรียบง่าย ฟังสบาย มีเพลงรักที่สอดแทรกแนวคิดที่ดี รวมทั้งการให้กำลังใจ ให้กับผู้ฟังได้อย่างเพลิดเพลิน โดย Single แรกจะเปิดตัวและนำเสนอผ่านช่องทาง Youtube เพื่อให้แฟนเพลงได้ติดตามกัน ทั้งนี้สำหรับช่องทางติดต่อหลักๆ ของผม คือ Facebook : Fan pages Oui Buddhabless รวมทั้งทาง Instagram @guioui

พี่อุ๋ยตระหนักและให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และมีวิธีการจัดการและแสดงออกถึงความรับผิดชอบในด้านดังกล่าวอย่างไร?

บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆ แม้กระทั้งการเปิดแอร์หนึ่งครั้ง เราอาจจะมีบรรยากาศที่เย็นขึ้น แต่ผู้อยู่อาศัยข้างนอกกลับต้องเจอชั้นบรรยากาศที่ร้อนอันเกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศมากจนเกินไป ดังนั้นหากเราไม่คิดหรือไม่ช่วยกันหาวิธีจัดการ ป้องกัน หรือลดการใช้พลังงาน โลกใบนี้จะร้อนขึ้นอย่างแน่นอน โดยวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในทันทีคือ การหันมาใช้ลมธรรมชาติ ด้วยการปรับภูมิทัศน์ของบ้าน ซึ่งข้อดีของลมดังกล่าวสามารถสร้างความสบายและรู้สึกดีกว่าแอร์ปรับอากาศอย่างแน่นอน อีกหนึ่งประเด็นที่ตนให้ความสำคัญมากๆ คือการปลูกต้นไม้ที่บ้านด้วยตัวเอง เพราะทุกครั้งเมื่อเราได้ลงมือทำด้วยตัวเองจะเกิดการเรียนรู้ เราจะรู้จักการรักษ์ต้นไม้ เมื่อเรารักจะเกิดความหวงแหน ทัศนคติในลักษณะนี้สามารถหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์ที่สัมผัสได้จริงจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะสีเขียวจากธรรมชาติไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าเพียงอย่างเดียว

หลากหลายแง่มุมทั้งในเรื่องดนตรี ความท้าทาย อุดมการณ์ ทัศนคติในการดำเนินชีวิต ตลอดจนแนวคิดในเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อม คือบทเพลงอันแสนสนุกและมีความสุขในการทำให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆ สามารถนำเอาเรื่องราวและแง่คิดที่เป็นประโยชน์มาต่อยอดในการทำงาน รวมทั้งใช้ชีวิตได้อย่างยึดหยุ่น เท่าทันและสร้างสรรค์ นที เอกวิจิตร


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *