เอ็กซอนโมบิลและเอสโซ่ในประเทศไทยได้รับรางวัล HR Excellence Awards


บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน   โมบิลในประเทศไทย ได้รับรางวัล 2021 HR Excellence Awards จากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชีย Human Resources Online  จากประสิทธิภาพในการปรับทิศทางตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจด้วยกลยุทธการบริหารบุคคลสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

  • รางวัลระดับ Gold  สำหรับความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (เอ็กซอนโมบิล)
  • รางวัลระดับ Silver สำหรับความเป็นเลิศด้านสถานที่ทำงานและวัฒนธรรมการทำงาน (เอ็กซอนโมบิล)
  • รางวัลระดับ Silver สำหรับรางวัล Employer of the Year  (เอ็กซอนโมบิล)
  • รางวัลระดับ Bronze สำหรับความเป็นเลิศในด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์  (เอสโซ่)

ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลในครั้งนี้  ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกเราได้รับรางวัลดังกล่าวนี้   เป็นความประทับใจที่ได้เห็นว่าเรามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์พัฒนาทั้งในด้านพนักงาน  ธุรกิจ และ สังคมไทย  ผมมีความภูมิใจในทีมงานของเอ็กซอนโมบิลและเอสโซ่ในประเทศไทย   เคล็ดลับความสำเร็จของเราก็คือตัวพนักงานทุกคน  ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานกับคนเก่งๆทั้งหลายในองค์กรของเรา ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เราเป็นสถานที่ทำงานชั้นเยี่ยม และ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า”

สำหรับกลยุทธ์ที่เป็นเบื้องหลังการได้รางวัลในครั้งนี้ และการที่บริษัทสามารถดึงดูดคนเก่งคนดีที่มีความสามารถให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานสู่ความสำเร็จนั้น  คุณภิญญดา  อัศวเมธา ผู้จัดการธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด กล่าวว่า “ความเข้าใจลำดับความสำคัญทางธุรกิจ พร้อมทั้งความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาทักษะของตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และด้วยกลยุทธ์การบริหารบุคคลที่มีบูรณาการทั้งด้วยระบบและกระบวนการ ทำให้เราสามารถที่จะได้บุคลากรที่เก่งและมีทักษะดีมาทำงานกับเรา  พร้อมกับการต่อยอดทักษะ ให้พร้อมสู่การพัฒนา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง” และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์  กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การมีกลยุทธ์ที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่นำสู่การวางรูปแบบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพนักงานในทักษะที่สำคัญจำเป็นในด้านต่างๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  เราได้ต่อยอดความชำนาญเฉพาะด้านที่ครอบคลุมและหลากหลาย       

ร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล เพื่อให้เป็นบริษัทในใจของทุกคน”

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความใส่ใจเพื่อบรรยากาศที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างความภาคภูมิใจของทีมงาน และ ด้วยความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม  บริษัทจึงสามารถที่จะรวมพลังบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์ จัดหาพลังงานให้แก่โลกและทุกคนตามที่ต้องการ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *