โออาร์-อีโวโลโม ผนึกกำลังขยายจุดชาร์จ EV Station PluZตั้งเป้าติดตั้ง Super-Fast Charge 100 สถานี ในพื้นที่ EEC ภายในปี 2565


นายบุญมา พนธนกรกุล

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมกับ บริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ จำกัด หรือ EVLOMO เตรียมขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตอบรับนโยบายเพิ่มพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการขยายโครงสร้างเมืองใหม่ โดยวางแผนติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น 100 แห่ง ในพื้นที่ EEC ภายในปี 2565

            นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โออาร์ มีแผนการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ให้ได้ 300 แห่ง ภายในปี 2565 เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถ EV โดยได้ร่วมมือกับ EVLOMO ในการติดตั้งเครื่องชาร์จ Super-Fast Charge กำลังไฟ 150 กิโลวัตต์ ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จำนวน 100 แห่ง ในพื้นที่ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหันมาสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานรถ EV มากขึ้น ด้วยเครื่องชาร์จประสิทธิภาพสูง พร้อมรองรับผู้ใช้บริการด้วยการใช้งานได้ผ่าน 2 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน EV Station PluZ ของ โออาร์ และแพลตฟอร์มของ EVLOMO โดยการเชื่อมต่อระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการมีคุณภาพแบบไร้รอยต่อ

ผู้ใช้รถ EV สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “EV Station PluZ” ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการในทุกมิติ ตั้งแต่การวางแผนเดินทาง พร้อมทั้งระบบนำทางไปสู่สถานีชาร์จตามแผนที่ โดยสามารถทำการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียว โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน https://evstation.pttor.com/ นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งข้อมูลสถานะของสถานีชาร์จแต่ละแห่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเวลาการเข้าชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ EV Station PluZ พร้อมที่จะ “ปลั๊กอินทุกความสุข เติมเต็มทุกเส้นทาง” ให้แก่ผู้ใช้รถ EV ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตามยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ให้การเปลี่ยนผ่านรูปแบบการใช้พลังงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อผู้เดินทางจะได้รับความสะดวกสบาย มีรูปแบบพลังงานให้เลือกใช้ทุกรูปแบบ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *