อีมิเน้นท์มอบแอร์รุ่น Super Size แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด


นาย อนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ร่วมกับ นางสาว จรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Eminent รุ่น Super Size ขนาด 31,000BTU และขนาด 36,000BTU จำนวน 4 ชุด ให้กับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) โดยมี นายแพทย์ ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด และ นายแพทย์ สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมในโครงการ Self Discovery Learning Center (SDLC) แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการค้นหาศักยภาพแห่งตน เพื่อนำไปสู่คุณค่าชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *