“ฟิวเจอร์พาร์ค” สวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี


คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฯ เข้าพบมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ พลตำรวจโท คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *