เนเจอร์ เฮิร์บ คว้ารางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7


คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล กินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7 รางวัลประกาศเกียรติคุณคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ สาขาจิตอาสาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ควรเชิดชูในเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ โดยมีท่านพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมลอยฟ้า ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รัชดาฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *