BAM ร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น


นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว ฯ ประจำปี 2564  ในโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น  โดยมี นางศิริพร  จังตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะให้การต้อนรับ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *