เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Bronze Class


บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Bronze Class จาก S&P Global  ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากผลการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม  และเป็นอีกครั้งหนึ่งเดลต้าฯ ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มอุตสาหกรรม “ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์” หนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน The Sustainability Year Book 2022

เมื่อปีที่แล้ว เดลต้า ประเทศไทย ผ่านการรับรองจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อยกย่องการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social & Governance : ESG)   เดลต้า ประเทศไทย ยังเป็นบริษัทเดียวของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม “ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์” ที่อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI ประจำปีพ.ศ. 2564 ทั้งในรายการ DJSI World และ DJSI Emerging Markets region/country

รางวัล Bronze Class Award จาก S&P Global ประจำปีนี้ อิงจากผลงานที่เดลต้าได้รับคัดเลือกในดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets region/country   ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ที่เดลต้าได้รับรางวัลนี้ไปครอง หลังจากได้รับรางวัล Silver Class Awards ไปเมื่อปีก่อนหน้า  ถือเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าเดลต้า ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก และเป็นการยืนยันจุดยืนในฐานะผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ในปีพ.ศ. 2564 S&P Global ได้ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกกว่า 7,500 แห่ง ด้วยกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Assessment : CSA) โดยบริษัท 716 แห่งผ่านการประเมินและได้รับการจัดลำดับอยู่ใน Yearbook ของปีนี้  เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลระดับ Bronze Class โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับคะแนน CSA รวมอย่างน้อย 54 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง 5% – 10% ของบริษัทที่มีผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

รายงาน Sustainability Yearbook 2022 โดย S&P Global อิงตาม CSA (กระบวนการประเมินด้านความยั่งยืน) จากปีพ.ศ. 2564 ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกใน 61 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการอัปโหลดเอกสารกว่า 140,136 ฉบับ และมีจุดเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึง 13,437,818 จุด    เพื่อให้ได้รับการจัดลำดับอยู่ใน Yearbook 2022 นี้ บริษัทต่างๆ จะต้องอยู่ในกลุ่ม Top 15% ของอุตสาหกรรมนั้นๆ และต้องได้รับคะแนน S&P Global ESG อยู่ใน Top 30% ของเหล่าบริษัทที่มีผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ร่วมกันคิดค้น ดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยเป็นดัชนีระดับโลกตัวแรกที่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำทั่วโลก โดยในปีนี้ S&P Global เป็นผู้เผยแพร่รายงาน Sustainability Yearbook 2020 ภายใต้ความร่วมมือกับ RobecoSAM หลังจากที่ S&P Global ได้เข้าซื้อกิจการ ESG Ratings จาก RobecoSAM

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เดลต้า ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่คู่ค้าและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับประโยชน์ การต่อต้านการทุจริต และการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มขอบเขตการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อชี้วัด และผลักดันการใช้วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบจากกระบวนการรีไซเคิล และติดตามรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยให้เดลต้าฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสะอาดเพื่อลูกค้าของเรา และตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์เดลต้าฯ  ‘Smarter. Greener. Together’


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *