การเคหะแห่งชาติได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” (Housing for All)


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 Thailand Friendly Design Expo 2022 “วีลแชร์เดย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว พร้อมรับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัล “Friendly Design Awards 2022” จากนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นการยกย่องให้การเคหะแห่งชาติเป็น “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” (Housing for All) ด้วยการส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยนโยบายและแนวคิดการออกแบบอาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ณ ห้องประชุม ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *