BAM ผนึกกำลังไปรษณีย์ไทยยกระดับการบริหารจัดการทรัพย์สินทั่วประเทศ


BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ผนึกกำลัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์ครบวงจร เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วไทย  เตรียมให้บริการสำรวจดูแล และตรวจสภาพของทรัพย์สินรอการขายให้กับ BAM ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ทรัพย์ BAM ผ่านแพลตฟอร์ม และสื่อต่าง ๆ ของไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM  มีทรัพย์สินรอการขายทุกประเภท  ทั้งที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์  อาคารชุด   หลากหลายทำเลครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มากกว่า 20,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาท การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย ( NPA) มีนโยบายมุ่งเน้นในการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือสอง ให้มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายในราคายุติธรรม โดยมีสำนักงานของ BAM จำนวน 26 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่ ออกสำรวจทรัพย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ปักป้ายแสดงกรรมสิทธิ์  ทำทะเบียนทรัพย์ ประเมินความจำเป็นในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้พร้อมขาย ซึ่งการเดินทางเข้าไปสำรวจทรัพย์ในบางพื้นที่อาจต้องใช้เวลาในการเดินทาง    

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสำรวจทรัพย์ซึ่งกระจายอยู่ทุกทำเลทั่วประเทศ และ BAM ต้องมีการออกสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวทุก 3 เดือน BAM จึงได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทย  ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยไปรษณีย์ไทย จะให้บริการด้านการสำรวจ ดูแลและตรวจสภาพทรัพย์ของ BAM ทั่วประเทศ ช่วยให้ BAM สามารถลดขั้นตอนเวลาการทำงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือของทั้งสอง หน่วยงาน จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงBAM ยังใช้บริการงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านสื่อ ต่าง ๆ  ทั้ง Online และ Offline  ของไปรษณีย์ไทยอีกด้วย

ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ไปรษณีย์ไทยมีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ  BAM อย่างเต็มที่  ซึ่งได้ใช้ความพร้อมด้านเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มากกว่า 10,000 แห่ง  ประกอบกับศักยภาพของบุคลากรเครือข่ายพนักงานไปรษณีย์ กว่า 20,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริง และเข้าถึงในทุกพื้นที่  เพื่อทำหน้าที่สำรวจสินทรัพย์ของ BAM  ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงความร่วมมือในด้านการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สิน และกิจกรรมของ BAM  ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของไปรษณีย์ไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ BAM ด้วย ”  ดร.ดนันท์ กล่าว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *