พีอาร์โอไอ เครือข่ายเอเจนซีระดับโลกเตือนภัยข้อมูลเท็จและข่าวปลอมมีอัตราพุ่งสูงในปี 2022


พีอาร์โอไอ เวิลด์ไวด์ (PROI Worldwide) เครือข่ายการเรียนรู้ขององค์กรธุรกิจประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระดับสากล เตือนภัยถึงข้อมูลเท็จและข่าวปลอมที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2022 เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารใน 50 ประเทศ ทำให้พีอาร์โอไอคาดการณ์ถึงภัยคุกคามทางข้อมูลที่จะมีปริมาณมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของวิกฤติด้านการสื่อสารที่เกิดจากข้อมูลเท็จ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *