เอสซีจี ต่อยอดแคมเปญ “SCG for Smart Living, Smart City” ส่ง 2 กิจกรรมสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคชวนท่องสมาร์ทซิตี้จำลองบนโลกออนไลน์ และชมนิทรรศการเพื่อบ้านยุคใหม่ ‘อยู่ได้อยู่ดี’


สัมผัสนวัตกรรมบ้าน ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้าง ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน

“เอสซีจี” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของทุกคนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อยอดแคมเปญ “SCG for Smart Living, Smart City นวัตกรรมเพื่อทุกวันที่ดีกว่า” ด้วย 2 กิจกรรมน่าสนใจ “SCG SMART CITY” เมืองจำลองบนโลกดิจิทัลที่ทุกคนจะได้พบกับนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเอสซีจีที่มุ่งสร้างประสบการณ์ ผ่านการท่องเว็บ scgsmartcity.com และ DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี” นิทรรศการเพื่อบ้าน และที่อยู่อาศัยที่ตอบวิถีชีวิตยุค Now Normal จัดขึ้นบริเวณชั้น 1 SCG Home Experience เพื่อให้ทุกคนมาค้นหาแรงบันดาลใจ มาพบนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันและวันข้างหน้า สามารถร่วมกิจกรรมทั้ง 2 รูปแบบนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางสาวปรวรรณ มหัทธนะสุข

นางสาวปรวรรณ มหัทธนะสุข Customer and Brand Management Director กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้นำนวัตกรรม (Innovation Leader) เอสซีจีมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันด้านการก่อสร้างและการอยู่อาศัยทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคมาโดยตลอด ล่าสุดนำแนวคิด SCG for Smart Living, Smart City มาต่อยอดเป็น Activation ในรูปแบบออนไลน์ และออนกราวด์ ด้วยการสร้างเว็บ SCG SMART CITY ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบ Gamification และจัดนิทรรศการเพื่อบ้าน DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี เพื่อให้ทั้ง 2 กิจกรรมเป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจด้วยนวัตกรรมและโซลูชันเพื่อบ้าน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างให้กับผู้บริโภค และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับบ้าน และอาคารต่างๆ ให้สอดรับกับการอยู่อาศัยในยุคที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาด้านสภาพแวดล้อม มลภาวะ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ เพื่อปรับบ้านให้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้”

ออกเดินทางสู่ SCG SMART CITY เมืองจำลองบนโลกออนไลน์

เอสซีจี สร้างสรรค์ Smart City เมืองจำลองในรูปแบบ Gamification ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาลองสวมบทบาทเป็นสมาชิกของเมือง ผ่านตัวตนเสมือน (Avatar) ที่ตรงกับตัวคุณที่สุด เพื่อออกเดินทางสำรวจนวัตกรรมสินค้า และโซลูชันจาก SCG ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ภายใต้พื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างหลากหลาย พร้อมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และนำมาต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านในฝัน อีกทั้งยังสามารถสะสมแต้ม เพื่อแลกสิทธิประโยชน์ และรางวัลต่างๆ ผ่านขั้นตอนการเล่นง่ายๆ ดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นสร้าง Avatar ใบแบบของคุณ เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่คุณให้ความสำคัญผ่านการอยู่อาศัย
  • ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้นเดินทางสู่ SCG SMART CITY โลกเสมือนจริงของเมืองในฝัน เพียงคลิกเข้าสู่สถานที่ที่คุณสนใจ เพื่อค้นหานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่ออยู่ในหน้าสถานที่นั้นๆ แล้ว คลิกผลิตภัณฑ์ที่ซ่อนอยู่ เพื่อรับคะแนนสะสมไว้แลกของรางวัลที่ชื่นชอบ

Tip: คลิกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ใน SCG SMART CITY ให้ครบ เพื่อสะสมคะแนนสูงสุด รีบไปสะสมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ คลิก

สัมผัสนวัตกรรมการอยู่อาศัยแบบ Smart Living ในนิทรรศการ DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี

DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี เป็นนิทรรศการที่สะท้อนปัญหาด้านการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของการนำนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย และโซลูชันต่างๆ จากเอสซีจี มาจัดแสดงไว้ในที่เดียว โดยมี 3 โซนหลักให้ได้ชม ได้แก่ โซนที่ 1 เข้าใจบ้าน ใช้เทคนิค Mapping ฉายภาพปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย รวมถึงที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงปัญหา เข้าใจความต้องการ และเห็นช่องว่างระหว่างบ้านในฝันกับบ้านที่เป็นอยู่ โซนที่ 2 บ้านนี้…วิถีใหม่ พาไปส่องดูบ้าน และการอยู่อาศัยยุค Now Normal ที่ทุกคนเริ่มปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับปัญหาต่างๆ ว่าบ้านของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสุดท้ายโซนที่ 3 Smart Living ทุกคนจะได้ลองสัมผัส และเห็นภาพการนำนวัตกรรมสินค้า และโซลูชันของเอสซีจี มาใช้ เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในบ้าน โดยเชื่อว่านิทรรศการนี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจในการสร้างและปรับปรุงบ้าน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2565 ที่บริเวณ ชั้น 1 SCG Home Experience เลียบทางด่วน-รามอินทรา

“เพราะเอสซีจี เชื่อว่าคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีนั้นต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ จึงมั่นใจว่าทั้ง 2 กิจกรรมนี้ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค รวมถึงดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ และกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกนวัตกรรมเพื่อก่อสร้างและการอยู่อาศัยต่างๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และตอบความต้องการของแต่ละคนได้อย่างดีที่สุด รวมถึงช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอสซีจีซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ‘การเป็นอยู่ที่ดีกว่า’ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้โลก สังคม และสิ่งแวดล้อม” นางสาวปรวรรณ กล่าวปิดท้าย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 หรือ  www.scgbuildingmaterials.com หรือ Facebook Page : SCG Brand


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *