เอสซีจี จัดใหญ่ ชวนสัมผัสนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย และงานก่อสร้างผ่าน 2 กิจกรรมสุดล้ำสมาร์ทซิตี้จำลองบนโลกออนไลน์ และนิทรรศการเพื่อบ้านยุคใหม่ ‘อยู่ได้อยู่ดี’


“เอสซีจี” ต่อยอดแคมเปญ “SCG for Smart Living, Smart City นวัตกรรมเพื่อทุกวันที่ดีกว่า” เดินหน้าสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย และงานก่อสร้างให้กับผู้บริโภค ชวนสัมผัส 2 กิจกรรมน่าสนใจ ได้แก่ “SCG SMART CITY” เมืองจำลองบนโลกดิจิทัลที่ทุกคนจะได้พบกับนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเอสซีจี และ DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี” นิทรรศการเพื่อบ้าน และที่อยู่อาศัยที่ตอบวิถีชีวิตยุค Now Normal ที่ให้ทุกคนได้มาค้นหาแรงบันดาลใจ และวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันและวันข้างหน้า ณ ชั้น 1 SCG Home Experience สามารถร่วมกิจกรรมทั้ง 2 รูปแบบนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางสาวปรวรรณ มหัทธนะสุข

นางสาวปรวรรณ มหัทธนะสุข Customer and Brand Management Director กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้นำนวัตกรรม (Innovation Leader) เอสซีจีมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันด้านการก่อสร้างและการอยู่อาศัยทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ล่าสุดนำแนวคิด SCG for Smart Living, Smart City มาต่อยอดเป็น Activation ในรูปแบบออนไลน์ และออนกราวด์ ด้วยการสร้างเว็บ SCG SMART CITY ครั้งแรกของการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบ Gamification และจัดนิทรรศการเพื่อบ้าน DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี เพื่อให้ทั้ง 2 กิจกรรมเป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ จากเอสซีจี ไปประยุกต์ใช้ในการปรับบ้าน และอาคารต่างๆ ให้สอดรับกับการอยู่อาศัยในยุคที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาด้านสภาพแวดล้อม มลภาวะ รวมถึงโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่วันนี้”

ออกเดินทางสู่ SCG SMART CITY เมืองจำลองบนโลกออนไลน์

เอสซีจี ชวนทุกคนออกเดินทางสำรวจเมืองจำลองในรูปแบบ Gamification พร้อมเรียนรู้นวัตกรรมสินค้า และโซลูชันจาก SCG ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ภายใต้พื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างหลากหลาย และนำมาต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านในฝัน อีกทั้งยังสามารถสะสมแต้ม เพื่อแลกสิทธิประโยชน์ และรางวัลต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ คลิก

สัมผัสนวัตกรรมการอยู่อาศัยแบบ Smart Living ในนิทรรศการ DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี

นิทรรศการ DWELL WELL อยู่ได้อยู่ดี สะท้อนปัญหาด้านการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของการนำนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย และโซลูชันต่างๆ จากเอสซีจี มาจัดแสดงไว้ในที่เดียว โดยมี 3 โซนหลักให้ได้ชม ได้แก่ โซนที่ 1 เข้าใจบ้าน ใช้เทคนิค Mapping ฉายภาพปัญหาของโลก และที่อยู่อาศัย ให้ผู้เข้าชมตระหนัก เข้าใจความต้องการ และเห็นช่องว่างระหว่างบ้านในฝันกับบ้านที่เป็นอยู่ โซนที่ 2 บ้านนี้…วิถีใหม่ พาไปส่องดูบ้าน และการอยู่อาศัยยุค Now Normal ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสุดท้ายโซนที่ 3 Smart Living ร่วมสัมผัสเพื่อให้เห็นภาพการนำนวัตกรรมสินค้า และโซลูชันของเอสซีจีมาใช้ แก้ปัญหา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในบ้าน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2565 ที่บริเวณ ชั้น 1 SCG Home Experience เลียบทางด่วน-รามอินทรา

“ทั้ง 2 กิจกรรมนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอสซีจีซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ‘การเป็นอยู่ที่ดีกว่า’ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ให้ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้โลก สังคม และสิ่งแวดล้อม” นางสาวปรวรรณ กล่าวปิดท้าย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *