AGE โชว์ผลงาน All Time High ปี 64 กำไรพุ่ง 158% แตะ 638 ล้านบาทบอร์ดไฟเขียวปันผล “หุ้น-เงินสด” 0.2695 บาทต่อหุ้น


บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (“AGE”) ท็อปฟอร์ม ประกาศงบผลการดำเนินงานปี 2564 ทุบสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ โชว์ยอดขายถ่านหินพุ่งทำนิวไฮ แตะ 5.1 ล้านตัน รายได้ โลจิสติกส์โดดเด่นที่ 2,002 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น 63% ที่ 12,883 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ แตะ 638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158% ขานรับราคาถ่านหินขาขึ้น–โลจิสติกส์สดใส ด้านบอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผลทั้งหุ้น-เงินสด จำนวน 0.2695 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นปันผล 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินปันผลที่ 0.207 บาทต่อหุ้นเตรียม XD วันที่ 14 มีนาคม 2565 นี้ ด้านผู้บริหาร “พนม ควรสถาพร” สั่งลุยขยายฐานธุรกิจถ่านหินทั้งในประเทศ-ต่างประเทศต่อเนื่อง พร้อมขยายการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ประกาศตั้งเป้ารายได้รวมปี 65 ที่ 15,000 ล้านบาท และมียอดขายถ่านหิน 6.5 ล้านตัน

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“AGE”)

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“AGE”) ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติสก์แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564 ว่า สำหรับปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ “AGE” มีความโดดเด่นและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการขยายยอดขายถ่านหินทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น และรายได้ให้บริการโลจิสติกส์ฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่ “AGE” เป็นผู้ประกอบการจัดหา และจัดจำหน่ายถ่านหิน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความพร้อมทั้งด้านการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบโลจิสติสก์ที่ครบวงจร ทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าราคาถ่านหินโลกช่วงปีที่ผ่านมามีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยในปี 2564 มีรายได้รวมจากธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจการให้บริการ            โลจิสติกส์ฯ 12,883.6 ล้านบาท เติบโตร้อยละ  63.1 % และกำไรสุทธิอยู่ที่ 638 ล้านบาท เติบโตร้อยละ  157.6 % เมื่อเทียบกับ 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

โดยอัตราการเติบโตดังกล่าวแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้ธุรกิจถ่านหิน 12,413.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 64.4 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯมียอดขายถ่านหินในต่างประเทศ อยู่ที่ 0.3 ล้านตัน ลดลง 48.61% เมื่อเทียบกับปี 2563 และปริมาณยอดขายถ่านหินในประเทศ อยู่ระดับ 4.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯมีปริมาณยอดขายถ่านหินรวมอยู่ที่ 5.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับปี 2563 นับว่าเป็นสถิติยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์

created by dji camera

  ขณะที่รายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ฯมีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมาก โดยในปี 2564 มีรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์  2,002 ล้านบาท  เติบโตร้อยละ  40% เมื่อเทียบกับ 2563 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการกับกลุ่มบริษัทในเครือ AGE จำนวน 1,532  ล้านบาท และรายได้จากให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภายนอก 470 ล้านบาท  ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วยรายได้การให้บริการบริษัทในเครือที่ 76.5% และให้บริการกลุ่มลูกค้าภายนอกที่ 23.5% 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล แบ่งเป็นการจ่ายจากหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ  0.0625 บาท และจ่ายปันผลเป็น เงินสด ในอัตรา  0.2070 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้มีอัตราการจ่ายปันผลรวม 0.2695 บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 14 มีนาคม และเตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯที่แข็งแกร่ง 

ประธานกรรมการบริหาร “AGE” กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2565 ว่า ปัจจุบันมีสัญญาณความต้องการใช้ถ่านหินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยังมีต่อเนื่อง เพราะถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนที่ต่ำ เมื่อเทียบกับต้นทุนเชื้อเพลิงจากชนิดอื่นๆ บริษัทคาดการณ์ว่าการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ยังมีปริมาณที่คงที่ ในอีก 5 ปีข้างหน้า           สำหรับแนวโน้มการเติบโตของ “AGE” ในปี 2565 นั้น บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขยายตลาดธุรกิจถ่านหินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้าโดยขยายการให้บริการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น และได้มีการเซนต์สัญญาการให้บริการขนส่งสินค้าล่วงหน้า จำนวน 3 ล้านตันในเวลา 3 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565 ที่ระดับ 15,000 ล้านบาท และตั้งเป้าปริมาณยอดขายถ่านหิน 6.5 ล้านตัน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *