อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยโอนกรมธรรม์ให้บริษัทประกันภัยอื่นตามรายชื่อบริษัทที่ คปภ. อนุมัติ สร้างความคุ้มครองต่อเนื่อง มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2565


บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอื่นที่ไม่ครอบคลุมกรมธรรม์โควิดตามรายชื่อบริษัทที่ คปภ. อนุมัติ มุ่งให้ความคุ้มครองตามสิทธิของกรมธรรม์เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ และความคุ้มครองที่บริษัทใหม่ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยได้ประสานงานเพื่อส่งมอบการดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยที่ คปภ. เห็นชอบ โดยลูกค้าจะเริ่มตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ การต่ออายุ การขอเวนคืน การแจ้งอุบัติเหตุ และการเคลมสินไหมกับบริษัทแห่งใหม่ ซึ่งความคุ้มครองจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

โดยขณะนี้มีข้อสรุปที่จะโอนพอร์ตประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันโควิด มีลูกค้ารวม 8.63 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 -9,000 ล้านบาท ให้กับ 4 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนพอร์ตประกันอัคคีภัยบ้าน ทรัพย์สิน 2.บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) (ในเครือไทยโฮลดิ้งส์) รับโอนพอร์ตประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.และอัคคีบ้าน 3.บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนพอร์ตประกันเอ็นจิเนียร์ และ 4.บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เป็นประกันภัยเบ็ดเตล็ด

“อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยขอยืนยันในความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์สูงสุด” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีข้อสอบถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่าน Line official https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=southeast.th และ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=pchang


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *