อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ สวทช. จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Unlocking the Power of Amino Acids Contributing to Healthier Lives”


เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Unlocking the Power of Amino Acids Contributing to Healthier Lives” เพื่อให้สมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการอาหาร และบริษัทเอกชนต่างๆ ในเครือข่าย รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมผู้เข้าร่วมกว่า 173 คน ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ แนวความคิด และทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลความปลอดภัยและคุณประโยชน์ของกรดอะมิโนในฐานข้อมูลระดับโลก และยังได้มีการเสวนาร่วมกันในหัวข้อ Future of Thailand’s Food Industries for Advance Amino Acids Product ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรของหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้มุมมองในแต่ละด้าน เพื่อการขับเคลื่อนการใช้กรดอะมิโนในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเป็นผู้ใช้กรดอะมิโนในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ส่งเสริมให้เกิดเวทีในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบโซลูชันและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ โดยใช้พลังของกรดอะมิโนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคและประชากรสูงวัย และทุ่มเททำงานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก ด้วยคำขวัญองค์กรที่ว่า “กินดี มีสุข” และการสร้างคุณค่าใหม่ๆผ่านแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งสะท้อนถึงแก่นในการดำเนินธุรกิจของเราที่เรียกว่า “อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value (ASV) สามารถรับชมการสัมมนาได้ที่  https://fb.watch/aY_fPMhlK4/


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *