ตลาดยิ่งเจริญ ผนึกกำลัง ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่เปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ (โลก) ออนไลน์ ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด


ตลาดยิ่งเจริญ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตลาดต้นแบบในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่(New Normal) ครั้งที่ 6 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และนางกัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าให้กับผู้ค้าในตลาดให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดต่อไป สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตลาดและสร้างช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการใหม่ เพื่อลดการแพร่กระจายของ  โควิด–19 ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “ส่งสดดอทคอม” บริการส่งของสดจากตลาดถึงมือลูกค้า คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและหลากหลายจากทุกร้านค้า ทั้งราคาปลีกและราคาส่งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการจับจ่ายของสดผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดยิ่งเจริญ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *