SPRC เผยความคืบหน้าด้านการปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565


บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติภารกิจการนำน้ำมันออกจากท่อที่เสียหายและมุ่งที่จะทำการพันปิดรอยรั่วบริเวณท่ออ่อนใต้ทะเลเป็นลำดับต่อไป ในส่วนของการปฏิบัติการนั้น บริษัทฯ ยังคงเน้นในเรื่องการปฏิบัติงานตามขั้นตอนรวมถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ปฏิบัติภารกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปฏิบัติการในทะเล

บริษัทฯ ยังปฏิบัติการดูดน้ำมันจากท่ออ่อนที่เสียหายด้วยปั๊มสูญญากาศและส่งน้ำมันไปเก็บที่ถังเก็บน้ำมันบนเรือ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในทะเล ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 23 ลำอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้โดรนเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง มีการใช้เรือเพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร โดยสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด

ปฏิบัติการบนชายฝั่ง

ทีมปฏิบัติการบนชายฝั่งของ SPRC ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาด เฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาด ไออาร์พีซี กรมอุตุฯ กรมประมง ระยองบีช ลานหินขาว เยลโล่เฮ้าส์ ก้นอ่าว โดยจากการสำรวจนั้น ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้จัดทีมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่อยู่ใต้ทรายบริเวณชายหาด หน้าร้าน 7-11 ด้วยการพลิกหน้าทรายโดยใช้อุปกรณ์ไถคราดโดยแรงงานคน และเก็บทาร์บอล รวมถึงทรายที่เปื้อนคราบน้ำมันออก

วันนี้ – 27 ก.พ. เวลา 14.30 น.  บริษัท SPRC ร่วมกับ บริษัท SECOT กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันเข้าสำรวจตรวจสอบตะกอนดำ บริเวณหาดแม่รำพึง รวมถึงสำรวจบริเวณสวนสน และหาดแม่พิมพ์ ไม่พบคราบตะกอนดำ สำหรับบริเวณหาดพลา ยังพบคราบตะกอนดำอยู่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำของชาวบ้าน และชาวประมง บริษัทฯ จึงได้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ ในส่วนบริเวณบ้านเพ (บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม) พบคราบตะกอนดำอยู่เล็กน้อย เป็นบริเวณไม่กว้างมากนัก บริษัทฯ จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเครา ะห์เช่นกัน

ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 26 ก.พ. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเจรจากับผู้แทนกลุ่มประมง 48 กลุ่ม เรื่องเงินช่วยเหลือจากผลกระทบน้ำมันรั่ว ณ โรงแรมระยองบีช และยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปต่อไป  

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่เพื่อมอบถุงห่วงใยให้แก่กลุ่มประมงและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจำนวนถุงห่วงใยที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่พี่น้องในชุมชน รวมแล้ว 2,321 ถุง

การปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ปฎิบัติการในทะเล

บริษัทฯ ยังคงมีเรือปฏิบัติการควบคุมและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมัน รวมจำนวน 23 ลำ  

  • เรือ 16 ลำ ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น
    • เรือ 5 ลำ ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมัน
    • เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศ (Drone) 1 ลำ

และยังคงมีการใช้ Drone บินตรวจสอบฟิล์มน้ำมันที่ทุ่นรับน้ำมันกลางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงมีการใช้เรือเพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร เช่นทุกวัน

ปฎิบัติการบนชายฝั่ง

บริษัทฯ เฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาดและเก็บขยะ และดำเนินการทำความสะอาดคราบน้ำมันที่อยู่ใต้ทรายบริเวณชายหาด ด้วยการพลิกหน้าทรายโดยใช้อุปกรณ์ไถคราดโดยแรงงานคน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *