โตชิบา เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่


โตชิบา ไทยแลนด์ทุ่มงบการทำตลาดดิจิทัลมากขึ้น จากอัตราส่วนเดิม 16% เป็น 22% โดยเริ่มจากการพัฒนาเว็บไซต์โตชิบาให้ทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน และใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ภายในเว็บไซต์ได้แบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น หมวดสินค้า, ศูนย์จัดจำหน่าย และศูนย์บริการ รวมถึงลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกและดูระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละประเภทได้ด้วยตัวเองอีกด้วย การปรับเว็บไซต์ครั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของโตชิบาผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ง่ายและมากขึ้น พบเว็บไซต์โฉมใหม่ของโตชิบาได้ตั้งแต่วันที่ 15  มีนาคมนี้ ที่ https://www.toshiba-lifestyle.com/th


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *