ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ย้ำมาตรการเข้มข้นสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ


ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลลล์ เสริมความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ และป้องกันการแพร่ระบาด ให้ศูนย์การค้าเป็นสถานที่ปลอดภัย COVID-FREE พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด ตามมาตรการ D-M-H-T-T

D : Distancing เว้นระยะห่าง 1.5 – 2 ม.

M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (งดการเดินทานอาหาร / เครื่องดื่มภายในศูนย์ฯ)

H : Hand Washing ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าศูนย์ฯ

T : Thai Cha Na เช็คอิน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ก่อนเข้าศูนย์ฯ

คัดกรองพนักงานผู้ให้บริการต้องฉีดวัคซีน 100% และผ่านการตรวจ ATK เป็นมาตรการคัดกรองพนักงานเข้มข้นก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน และทำการตรวจซ้ำ ทุก 7 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า พนักงาน และลูกค้าทุกคน ทางศูนย์การค้าฯ เข้มงวดมาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย จัดทำ Big Cleaning ภายในศูนย์การค้าฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดจุดสัมผัส ได้แก่ ราวบันไดเลื่อน, ราวจับประตู, ปุ่มกดลิฟต์, ราวกันตก และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ, เน้นระบบ Touchless ลดการสัมผัส,จั ดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลทั่วทุกจุดทั่วศูนย์การค้าฯ, ฆ่าเชื้อราวจับบันใดเลื่อนด้วยแสง UVC, ใช้ระบบปรับอากาศฆ่าเชื้อ Ozone ทุกสัปดาห์, กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกประตูทางเข้าออก และทุกจุดให้บริการ และกำหนดคนเข้าร้านค้าไม่เกิน 1 คนต่อ 5 ตร.ม.

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลลล์ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19และพร้อมดูแลทุกฝ่ายอย่างเต็มที่เพื่อให้เราทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *