อายิโนะโมะโต๊ะ ส่งเสริมพนักงานตระหนักรู้และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


มร.อิชิโระ ซะกะกุระ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดสถานที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน “i-FIT Studio” และ Co-working space ณ ตึกอายิโนะโมะโต๊ะสำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ มีการตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี เริ่มต้นได้จากตัวเรา Lifestyle iCHANGE” โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องตรวจวัดมวลร่างกาย พร้อมด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลอย่างครบครันให้กับพนักงานในทุกสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพผ่านโรงอาหารพนักงานอายิโนะโมะโต๊ะอีกด้วย เพราะเราเชื่อว่า พนักงานที่มีความสุขและสุขภาพดี จะช่วยส่งต่อความสุขและการมีสุขภาพที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคชาวไทย ด้วยความคิดริเริ่มและความใส่ใจด้านสุขภาพและโภชนาการของพนักงานเรานั่นเอง

            ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ยังได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกรดอะมิโน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ “อะมิโนไวทัล” เจลพลังงานอันดับหนึ่งที่ขายดีในประเทศญี่ปุ่นและมีจำหน่ายในประเทศไทย เหมาะสำหรับนักกีฬาและผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพอีกด้วย เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็น กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ พร้อมส่งเสริมสังคมการทำงานอย่างมีความสุขให้กับเพื่อนพนักงาน สอดคล้องกับนโยบาย การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value-ASV)” ที่เรายึดมั่นเสมอมา


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *