สถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th


สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปฏิบัติการในทะเล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพันปิดรอยปริบริเวณด้านล่างท่ออ่อนในโครงสร้างชั้นที่ 1 เสร็จสิ้น ส่วนภารกิจปฏิบัติการเลื่อนลูกลอยที่รอยปริบริเวณด้านบนท่ออ่อนขึ้นเพื่อดำเนินการพันปิดรอยปริที่อยู่ใต้ลูกลอยนั้น ในขั้นตอนนี้ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับท่ออ่อนอันจะทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำมันออกจากรอยปริได้แต่เนื่องจากลักษณะของท่ออ่อนที่มีความโค้ง จึงทำให้การดำเนินงานเพื่อเลื่อนลูกลอยเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากและล่าช้ากว่ากำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเน้นในเรื่องการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติภารกิจรวมถึงประเมินสถานการณ์ด้วยความรัดกุมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 23 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 16 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 1 ลำ โดยดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร โดยสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด

ตามที่ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 เมื่อเวลา 11.30 น. ว่าพบฟิล์มน้ำมัน ขนาด 0.09 ตารางกิโลเมตร บริเวณหน้าหาดแหลมเจริญ ตรงข้ามกับร้านอาหารครัวลุงระนั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ฟิล์มน้ำมันที่พบบริเวณหาดแหลมเจริญไม่ใช่ลักษณะของน้ำมันดิบ และไม่พบว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันดิบออกจากบริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล (SPM) ในระหว่างปฎิบัติการ

อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ทราบเหตุ บริษัทฯ ได้นำเรือลากทุ่นดูดซับน้ำมัน (absorbent boom) เพื่อดูดซับฟิล์มน้ำมัน และใช้เรือตีกวนฟิล์มน้ำมันเพื่อให้แตกตัว และเมื่อเวลา 16.30 น. จากโดรนถ่ายภาพทางอากาศที่บินสำรวจเหนือบริเวณร้านอาหารครัวลุงระ ไม่พบฟิล์มน้ำมันเพิ่มเติม และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ปนเปื้อนฟิล์มน้ำมันเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าฟิล์มน้ำมันที่พบเป็นน้ำมันชนิดใด และมีสาเหตุมาจากอะไร อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบผลที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ปฏิบัติการบนชายฝั่ง

ทีมปฏิบัติการบนชายฝั่งของ SPRC ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาด ไออาร์พีซี กรมอุตุฯ กรมประมง ระยองบีช ลานหินขาว เยลโล่เฮ้าส์ และก้นอ่าว ซึ่งไม่ได้รับรายงานเรื่องกลิ่นและพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด บริษัทฯ พบทาร์บอลปริมาณเล็กน้อยมาก ซึ่งได้มีการเก็บและนำมากำจัดที่ บริษัทฯ ตามขั้นตอน อีกทั้งยังได้ทำความสะอาดบริเวณชายหาด อย่างเช่นทุกวัน
ความคืบหน้าและแผนดำเนินงานการจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
-คุณภาพน้ำทะเลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ค่า TPH หาดแม่รำพึง จากร้านป้ายาถึงลานหินขาว < 0.25-0.7 เทียบค่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 ไมโครกรัม/ลิตร โดยทั้ง 4 สถานีลดลงมา อยู่ในเกณฑ์เป็นวันแรก
-เก็บตัวอย่างน้ำ 9 จุด สภาพอากาศ จุดที่ 3 หาดแสงจันทร์ มีฝนตกก่อนการทำการเก็บตัวอย่าง คลื่นลมเบา แดดไม่แรง ค่าเบื้องต้นหน้างานอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีจำนวนผู้ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือรวม 2,027 ราย รวมเป็นเงิน มากกว่า 63 ล้านบาท โดยแบ่งได้ดังนี้ ประมงพื้นบ้าน และกลุ่มประมง 1,080 ราย อาชีพอื่นๆ 947 ราย ในส่วนของโรงแรม ท่องเที่ยว ร้านอาหาร อยู่ระหว่างการเจราและดำเนินการต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป SPRC ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มประมง จำนวน 300 ราย ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ จ.ระยอง


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *