บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโมเดลการให้บริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อการดูแลสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการบริการทางสุขภาพดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถเข้าร่วมทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ


“การให้บริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อการดูแลสุขภาพ (HSaaS)” ของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี จะขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพผ่านการดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและมีความยืดหยุ่น

ด้วยการมุ่งเน้นที่จะร่วมมือกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาเพิ่มขึ้น กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี มีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพดิจิทัลที่มีจุดประสงค์เดียวกันมากขึ้น เพื่อหาทางตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้น

บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) เป็นบริษัทในเครือของ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นให้บริการ ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)’ ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่คือ “การให้บริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อการดูแลสุขภาพ (HSaaS)” ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นความริเริ่มใหม่นี้ ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งล่าสุดของบริษัทในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาโดยสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มมือถือและแพลตฟอร์มบนเว็บของบริษัทคู่สัญญา โดย GDTT จะสามารถให้บริการการแพทย์ทางไกลและบริการด้านสุขภาพดิจิทัลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มของพันธมิตร ด้วยความตระหนักถึงความต้องการการดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่เพิ่มขึ้นขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย GDT จึงตั้งเป้าหมายที่จะลดอุปสรรคในการเข้าถึงการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในประเทศต่างและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด มาพัฒนาเทคโนโลยีให้บริการแบบองค์รวม GDTT หวังที่จะผลักดันให้เกิดการนำบริการการแพทย์ทางไกลเพื่อเป้าหมายด้านสุขภาพในระยะยาวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยให้มากขึ้น นอกเหนือจากการมีส่วนสนับสนุนในการยอมรับการแพทย์ทางไกลให้มากขึ้นแล้ว ยังสนับสนุนความก้าวหน้าโดยรวม ในตลาดเทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศไทยอีกด้วย                       

เนื่องด้วยการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงได้เมื่อรู้สึกไม่สบายและส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรง คนไทยจะสามารถเข้าถึงแพทย์ประจำของ GDTT ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเพื่อบริการให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันที่มีมาตรฐานสูง เมื่อลงทะเบียนบัญชีสำเร็จแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมต่อกับแพทย์ประจำของ GDTT ได้ภายใน 60 วินาที เพื่อบริการให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันและรับคำแนะนำในการวินิจฉัยหรือการรักษา เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้ว ยาตามใบสั่งแพทย์จะถูกทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากร้านขายยาออนไลน์ภายใน 15 นาที ผู้ป่วยจะได้รับยาส่งถึงบ้านในเวลาไม่ถึง 60 นาที แพลตฟอร์มของบริษัทคู่สัญญาสามารถเพิ่มฟังก์ชันการแพทย์ทางไกลของ GDT ลงในแพลตฟอร์มมือถือหรือแพลตฟอร์มบนเว็บของตนได้อย่างราบรื่น GDTT จึงตั้งเป้าที่จะประสานช่องว่างในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยร่วมมือกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาต่อไป นอกเหนือจากบริการการแพทย์ทางไกลและการดูแลผู้ป่วยแล้ว GDT ยังตั้งเป้าที่จะให้การดูแลผู้ใช้บริการให้มีสุขภาพที่ดี (well being) ด้วยเช่นกัน

เมลวิน หวู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาคของ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี กล่าวว่า “แอปพลิเคชันครบวงจรที่ให้บริการแบบ  “all-in-one” ในแพลตฟอร์มเดียวกำลังมีการใช้งานเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่ไปกับมาตรการผ่อนคลายของสถานการณ์โควิด-19 หลายประเทศในเอเชียกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังการล็อกดาวน์จากการระบาดใหญ่ บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวได้เริ่มเปลี่ยนจากการสร้างแอปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวไปเป็นแอปแบบอเนกประสงค์ ความต้องการฟังก์ชันด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่หลากหลายยังชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาบริการการแพทย์ทางไกลที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเชิงรุกในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคชีวิตวิถีใหม่นี้ ข้อเสนอ “การให้บริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อการดูแลสุขภาพ (HSaaS)” ของเราถือเป็นความก้าวหน้าทางดิจิทัลสำหรับการจัดการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว และเราเชื่อว่าการใช้งาน HSaaS ต่อไปจะผลักดันให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดความต้องการการดูแลด้านสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการมากขึ้น”

เมื่อต้นปีนี้ GDTT ประสบความสำเร็จในการริเริ่มโครงการ HSaaS เป็นครั้งแรก โดยที่บริการการแพทย์ทางไกลได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักภายในแอปพลิเคชัน “SPRING UP” แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ แอปสุขภาพใหม่ได้รับการพัฒนาร่วมกับ SCB DBank (บริการธนาคารดิจิทัลของธนาคารไทยพาณิชย์) และมหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน นอกเหนือจากบริการการแพทย์ทางไกลของ GDTT แล้ว แอป “SPRING UP” ยังครอบคลุมอีก 2 ด้านหลัก ได้แก่ อาหารและฟิตเนส ด้วยการรวมฟังก์ชันการแพทย์ทางไกลของ GDTT เข้ากับแอป Spring Up นี้ ผู้ใช้แอปใหม่สามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์ด้วยระบบแชตได้แบบไม่จำกัด เมื่อยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ GDTT แล้ว ผู้ใช้แอป SCB Spring Up จะสามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาทางแอปพลิเคชัน ได้ทันทีโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลพื้นฐานซ้ำ แต่ข้อมูลนี้ (ซึ่งทำหน้าที่เป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างโปรไฟล์ทางการแพทย์ดิจิทัลของผู้ใช้) จะถูกดึงมาจากแอป “SPRING UP” โดยอัตโนมัติผ่านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่าน APIs ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มการปรึกษาทางไกลกับกู๊ด ด็อกเตอร์ได้ทันที

ดร. ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรณ์แบบให้กับเรา ซึ่งเราต้องการสำหรับโครงการ “SPRING UP” เพื่อสร้างระบบนิเวศไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลเป็นเรื่องของอนาคตและจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ใช้งานที่รักสุขภาพ แอปของเราจะช่วยให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เราหวังว่าภายในสิ้นปี 2565 จะมีผู้คนมากกว่า 1 ล้านคนดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้”

นพ. สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากการสังเกตความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกที่มีมากขึ้นหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เราจะเห็นได้ว่ามีความต้องการการบริการด้านสุขภาพทางไกลเพิ่มขึ้น การพึ่งพาบริการด้านสุขภาพทางไกลที่เพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มที่สำคัญในระยะยาว การดูแลสุขภาพทางไกล ยังมีศักยภาพในการที่จะขยายขอบเขตการให้บริการ ได้ตั้งแต่การจัดการสุขภาพเชิงรุก และคำแนะนำความเป็นอยู่ที่ดี (wellness) ไปจนถึง แผนการดูแลสุขภาพของโรคเรื้อรัง ตลอดจนความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยที่จะร่วมพัฒนาแพ็กเกจการดูแลสุขภาพ ด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งกับผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่าง SCB DBank เราเชื่อว่าประชาชนคนไทยจะสามารถเข้าถึงประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในการดูแลสุขภาพดิจิทัลที่เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพในจำนวนที่มากขึ้น” 

นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว GDT ยังเล็งเห็นความต้องการ อไจล์ แพลตฟอร์ม บูรณาการ (agile platform integration)  ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ GDT ในระดับภูมิภาคได้ขยายขีดความสามารถออกไปเพื่อนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพดิจิทัลที่มีอยู่ไปใช้กับแพลตฟอร์มของบริษัทอื่นได้สำเร็จ ด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคนี้ GDT ได้นำความคิดเชิงบูรณาการที่จะร่วมงานอย่างไร้รอยต่อกับคู่สัญญาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้การบริการในด้านสุขภาพต่อเหล่าผู้ใช้บริการของตน

อีกไม่นาน HSaaS จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล จะสามารถปฏิวัติแนวทางการจัดการสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ เทคโนโลยีของเราจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึง AI และ Big Data ด้วย ปัจจุบัน GDTT ยังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน, การดูแลให้บริการผู้ป่วย โควิด 19 ด้านต่าง ๆที่จำเป็นด้วยความรวดเร็วทันเวลา  และให้การดูแลผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองตัวเองสามารถเข้าถึงการบริการได้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *