แถลงข่าวโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานี


พลตำรวจโท คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค แถลงข่าวโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในจังหวัดปทุมธานี ให้ขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ชั้น จี อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *