สโมสรพนักงานเอสโซ่จัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารเด็กๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย


สโมสรพนักงานเอสโซ่จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานได้บริจาคมามอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปคัดแยกเข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบลล์ต่อไปด้วย

คุณยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรฯ ได้นำสิ่งของความช่วยเหลือดังกล่าวมามอบให้ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย เพื่อเป็นความสุขให้แก่น้องๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยได้มอบผ่านทาง คุณประสงค์  สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  นอกจากนี้ ได้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ. เอสโซ่ พาพนักงานมาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิฯ โดยคุณศิริเพ็ญ ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของมูลนิธิฯ มาให้การต้อนรับ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *