ทิพยประกันภัย สนับสนุนเปิดตัว “ANIVERSE METAVERSE”โลกเสมือนแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงโลกแห่งความจริงกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ


ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร  คุณอัมพรสักก์ อังคทะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลีฟวิ่ง จํากัด ร่วมเปิดตัว “ANIVERSE METAVERSE” แพลตฟอร์มสุดล้ำสมัยใช้โลกเสมือนเพื่อการศึกษา ที่พัฒนาขึ้นโดย แอนิเทค และ บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลีฟวิ่ง จํากัด ณ Quartier CineArt The EmQuartier

ทิพยประกันภัย ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรก้าวสู่ Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Metaverse หรือ โลกเสมือน ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย  ANIVERSE METAVERSE ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคใน Ecosystem ภายใต้กลยุทธ์ “Learn-to-earn” ซึ่งนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลผ่านระบบ Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการศึกษา และยกระดับการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในสังคมไทยต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *